Straipsniai - 2015

NEPILNAMEČIAI ARIOGALIŠKIAI ĮTRAUKTI Į VAGYSČIŲ ,,VERSLĄ“ ("MŪSŲ RASEINIAI" 2015-11-06)

Prekyba žmonėmis įgavo naują pobūdį: daugėja vaikų, išvežamų į užsienį daryti nusikaltimų, dažniausiai – vogti iš parduotuvių. Šis nusikalstamas virusas pasiekė ir mūsų rajoną: per dvejus metus į užsienį išvežti vagiliauti net trys nepilnamečiai ariogališkiai. Du iš jų išvežti pakartotinai ir šiuo metu sulaikyti užsienio šalyse.

 Probleminiai paaugliai

Kaip pasakojo Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) vedėja Regina Klevinskienė, šie trys nepilnamečiai – iš socialinės rizikos šeimų, gerai pažįstantys vienas kitą, praeityje mokęsi toje pačioje mokykloje, tad ir jų istorijos – panašios. 1997-ųjų gimimo O. K., tais pačias metais gimęs E. A. ir 1998-ųjų gimimo D. B. augo probleminėse šeimose. Mokslai Ariogalos gimnazijoje paaugliams nesisekė: jie buvo vertinami kaip turintys elgesio problemų, blogai lankantys mokyklą ir prastai besimokantys, konfliktiški, agresyvūs. Nepilnamečius konsultavo Vaiko raidos centro specialistai, pagalbos ranką bandė tiesti psichologai, deja…

 Apie įvykį kalbėti nesutiko

Dar šešiolikmetį O. K. buvo nuspręsta atiduoti į Socializacijos centrą, tačiau į Vaiko gerovės komisijos posėdį nei motina, nei paauglys neatvyko. Paaiškėjo, kad vaikinuko jau kuris laikas nėra namuose. Motina bandė meluoti sociali-nei darbuotojai, neva sūnus už-darbiauja Kauno rajone, ir tik paraginta kreipėsi į policiją dėl sūnaus dingimo. Netrukus (tai vyko 2013 m. vasarą) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba gavo pranešimą iš LR ambasados Vienoje (Austrija), kad O. K. sulaikytas dėl vagystės parduotuvėje. Vaikinas asmens dokumentų neturėjo ir tik po dviejų mėnesių sugrąžintas namo. Nei pareigūnams, nei VTAS specialistams, nei psichologams taip ir nepavyko išsiaiškinti visų aplinkybių, nes apie įvykį paauglys kalbėti nesutiko. Grįžęs gimtinėn su kitais bendraamžiais jis apsivogė, buvo suimtas ir pateko į Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių.

 Naudojosi svetimu dokumentu

Jo likimo draugui E. A. teko keletą mėnesių praleisti Socializacijos centre ir panašu, kad ten jis elgėsi deramai, nes Socializacijos centro išvadoje nurodyta, jog darbas su paaugliu buvo sėkmingas, pasiek-ta teigiamų elgesio pokyčių. Vaikinas grįžo namo, tačiau netrukus E. A. sesuo policijai pranešė apie brolio dingimą. Po penkių dienų vaikinas parsirado namo, tačiau taip niekam ir nepaaiškino, kur buvo prapuolęs. Motinos prašymu E. A. buvo išbrauktas iš Ariogalos gimnazijos moksleivių sąrašų ir jokia kita ugdymo įstaiga jo nebepriėmė. 2014-ųjų vasarį nepilnametis vėl dingo iš namų, o netrukus Vaiko teisių apsaugos skyrius gavo pranešimą, kad E. A. sulaikytas Šveicarijoje ir uždarytas į Bazelio kalėjimą. Nustatyta, kad jis naudojosi svetimu asmens dokumentu, į šalį galimai atvyko su suaugusių asmenų grupe ir dalyvavo apiplėši-me. 2014 m. kovo mėnesį E. A. buvo sugrąžintas namo, tačiau netrukus padarė nusikaltimą ir atliko 45 parų arešto bausmę. Vaikinas niekur nesimokė, nedirbo, o šių metų liepą, pa-sakęs motinai, kad su draugais vyksta į kelionę baidarėmis Dubysos upe, į namus nebesu-grįžo. Motina pasakojo netrukus sulaukusi skambučio iš LR ambasados Šveicarijoje ir sužinojusi apie sūnaus sulaikymą už sunkų nusikaltimą. Vėliau prancūzų kalba gavo pranešimą, kurio turinio ji nesuprantanti, nes neturinti galimybių sumokėti už vertimą. Jokio oficialaus pranešimo apie įvykį iki šiol negavo nei Valstybės vaiko teisių apsaugos tarnyba, nei Raseinių policija. VTAS vedėjos žiniomis, joks tyrimas nepradėtas.

Nesikapstykit, kur nereikia…

Šių dviejų bičiulis D. B. šiemet gegužę buvo sulaikytas Lenkijos teritorijoje, Seinuose, vairuojantis Čekijoje pavogtą automobilį. D. B. motina mirusi, jis gyvena su tėvu, kuris dirba tolimųjų reisų vairuotoju. Pasak R. Klevinskienės, teko ilgai įkalbinėti tėvą vykti parsivežti iš Seinų savo sūnų. Galop tėvas ir sūnus, atvykę į Vaiko teisių apsaugos skyrių, elgėsi įžūliai, iššaukiančiai, per-spėjo nesikapstyti, kur nereikia, antraip gali kas negero nutikti… Paskutinėmis žiniomis šiuo metu už nusikaltimą vaikinas sulaikytas Belgijoje.

Pakvietė diskusijai

Atsižvelgdamas į susidariusią situaciją, Lietuvos „Caritas“ spalio pabaigoje Ariogaloje organizavo apskrito stalo diskusiją ,,Prekybos vaikais aukos Raseinių rajone – identifikavimas, pagalba, tyrimas“. Diskusijoje dalyvavo Šiaulių AVPK ir Raseinių PK pareigūnai, Raseinių Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja, Ariogalos gimnazijos atstovai, socialiniai darbuotojai, Raseinių socialinių paslaugų centro vadovas, „Carito“ programos ,,Gelbėkit vaikus” darbuotojos ir kiti suinteresuoti asmenys. Pasak VTAS vedėjos R. Klevinskienės, pavienės tarnybos, reaguodamos į gautą informaciją, pagalbą paaugliams organizavo atsakingai (suteiktos psichologų konsultacijos, sveikatos patikrinimas, darbas su šeima). Medžiaga apie visus atvejus perduota Šiaulių policijos komisariato organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuro tyrėjams, tačiau jokios informacijos apie tyrimų eigą nesulaukta. Raseinių policijos komisariato viršininkas Kęstutis Užemeckas situaciją pa-aiškina labai paprastai: kadangi nepilnamečiai nusikaltimus pa-darė ir buvo sulaikyti užsienio šalyse, ikiteisminius tyrimus atlieka tų šalių pareigūnai ir jokios informacijos mūsiškiams neteikia.

Vyko į zoologijos sodą

Kaip paaugliai su svetimais asmens dokumentais arba visai be jų atsidūrė užsienyje? Iš kur socialinės rizikos šeimose gyvenantys nepilnamečiai gavo pinigų kelionei? Kur buvo apsistoję? Atsakymus galime tik spėlioti. Policijos pareigūnai sugrąžintus nepilnamečius apklausė, tačiau jokios vertingos informacijos išpešti nepavyko, nes jaunuoliai atsisako kalbėti. Antai niekur nedirbantis ir nesimokantis E. A. pasakė, kad pinigų kelionei į Šveicariją susitaupė, o jo kelionės tikslas buvęs aplankyti Bazelio zoologijos sodą… Panašias versijas pateikė ir kiti du – pinigų susitaupę, iš Lietuvos išvykę po pasaulį pasižvalgyti…

Nusikaltėliai veikia organizuotai

Vaikų teisių apsaugos tarnybos, „Caritas“, psichologai ir socialiniai darbuotojai susiklosčiusią situaciją vertina kaip prekybą žmonėmis, o joje atsidūrusius paauglius traktuoja kaip aukas. Tačiau policijos pareigūnams tai panašiau į nepilnamečių įtraukimą į nusikalstamą veiką. Akivaizdu, kad nusikaltėliai veikia organizuotai, tikslingai pasirenka aukas, turi pakankamai informacijos apie šeimas, jų gyvenimo būdą, žino, kad tėvai didelio triukšmo nekels. Nepilnamečiai apmokomi vagišiaus amato, jiems parūpinami dokumentai, duodama pinigų kelionei arba nuvežama savu transportu, paaiškinama, ką ir kur turės daryti… Pareigūnų sučiupti jaunuoliai atsisako duoti parodymus ir savo vadeivų neišduoda. Gal jie įbauginti, prigrasinti tylėti? Nepilnamečių tėvai taip pat nesiskubina pranešti policijai apie nepilnamečio dingimą, nes… už vaiko nepriežiūrą gresia baudos. Mokykla čia irgi bejėgė, nes šie jaunuoliai jau nebėra jos auklėtiniai. A. E. šiandien jau pilnametis, O. K. aštuoniolikos sulauks gruodį, o D. B. pilnamečiu taps kitąmet. Panašaus požiūrio laikosi ir Savivaldybės vaiko gerovės komisija: mat ko-misijai rūpi tik mokykoje besimokantys vaikai.

Kurs planą

Diskusijos dalyviai sutarė, kad šie jaunuoliai – prarasti, ir vaiko teisėmis bei gerove besirūpinančios tarnybos jau nebegali jiems padėti. Dabar pagrindinis tikslas – pasirūpinti, kad į nusikaltimų liūną grupuotės neįtrauktų daugiau paauglių. Tuo tikslu Savivaldybės vaiko gerovės komisija kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriumi šauks posėdį ir kurs veiksmų planą, kaip užkirsti kelią prekybai nepilnamečiais ir jų išnaudojimui. Be abejo, tėvai irgi turėtų būti budrūs ir nuolat domėtis, ar aplink jų atžalas nesisukioja įtartini asmenys.

Laurynas Pranckus

Publikuota 2015 m. lapkričio 6 d. ,,Mūsų Raseiniai”