Straipsniai - 2011

NEBŪKITE ABEJINGI: PREKYBOS ŽMONĖMIS MASTAI DIDĖJA! ("KALVARIJOS KRAŠTAS", 2011-12-09)

Lapkričio 29 d. Kalvarijos gimnazijoje lankėsi Lietuvos Caritas projekto “Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“ socialinės darbuotojos V. Maršalkienė ir E. Vaickelionienė. Jos pristatė projekto veiklą bei teikiamą pagalbą moterims, kurios buvo išnaudojamos kaip prostitutės Lietuvoje ar nukentėjo nuo prekybos žmonėmis užsienio valstybėse. Vilkaviškio vyskupijos Caritas apskrityje nukentėjusiems pagalba teikiama jau 6 metus.

Dažniausiai į prekybos žmonėmis pinkles patenka merginos. Augant prekybos žmonėmis mastams, požiūris į šį reiškinį pasaulyje keičiasi. Vis daugiau valstybių susirūpina aukų apsauga. Tačiau nereikia pamiršti ir to fakto, kad tik nedideliam skaičiui moterų pasiseka ištrūkti iš prekeivių, sąvadautojų. Tos, kurioms tai padaryti pavyksta, susiduria su begale kitų problemų – šių moterų laukia sunki reintegracija į visuomenę, ilgalaikės socialinės ir psichologinės problemos. Būtent todėl labai svarbu suprasti tikrąsias šio tarptautinio reiškinio priežastis, siekiant užkirsti kelią prekybai moterimis, ir kurti sėkmingas prevencijos bei pagalbos nukentėjusioms moterimis programas. 

Viena iš būtinų ir efektyviausių prekybos žmonėmis prevencijos priemonių – informavimas, todėl susitikime gimnazijoje buvo surengta prevencinė paskaita tema „Kaip netapti prekybos žmonėmis auka“. Paskaitos metu mokiniams buvo demonstruojama vaizdinė medžiaga – epizodai tikrų istorijų, kurias pasakoja pačios nukentėjusiosios, suteikta informacija apie šiuo metu vis didėjančius prekybos žmonėmis mastus ir vis jaunėjantį parduodamų merginų amžių, aptarti pagrindiniai būdai, kuriais jauni žmonės įtraukiami į prekybos žmonėmis industriją, kaip atpažinti prekeivių žmonėmis tinklus ir nuo jų apsisaugoti, kokių atsargumo priemonių imtis vykstant dirbti į užsienį ar ieškant darbo Lietuvoje, kokią pagalbą ir kur gali gauti atsidūrę prekybos žmonėmis spąstuose.

„Carito“ darbuotojos ragina nelikti abejingiems ir pastebėjus ar sužinojus apie neaiškius pasiūlymus, verbavimo atvejus ar žmones, kuriuos jau ištikusi ši nelaimė, kreiptis į organizaciją: Marijampolė, Vytauto g. 25, tel. 8 6 31 53173, el.p.marijampole@anti-trafficking.ltwww.anti-trafficking.ltPublikuota 2011 m. gruodžio 9 d. laikraštyje „Kalvarijos kraštas“ Nr. 49(142)