Straipsniai - 2021

Ne kartą skatintas Kauno ugniagesys nuteistas kaip prostitucijos tinklo kūrėjas: slapta uždirbo mažiausiai 53 tūkst. eurų („www.15min.lt”, 2021-02-19)

Vasario 19 dieną Kauno apygardos teismas paskelbė nuosprendį dviem broliams – Sauliui ir Algirdui Černiams. Pastarasis – už nuopelnus tarnyboje apdovanotas Kauno ugniagesys gelbėtojas. Dvigubą gyvenimą gyvenęs vyras sukūrė butų, kuriuose neva teikiami erotiniai masažai, tinklą, dvejus metus valdomą svetimomis – pažeidžiamo asmens, rankomis. A.Černius pripažintas kaltu, tačiau už grotų nepasiųstas.

Dvejus metus narpliota išskirtinė byla baigta. Penktadienį Kauno apygardos teismas paskelbė nuosprendį.

A.Černius pripažintas kaltu padaręs nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje (nesunkus sveikatos sutrikdymas – baudžiama laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų), 147 straipsnio 1 dalyje (prekyba žmonėmis – gresia įkalinimas nuo dvejų iki dešimties metų), 307 straipsnio 2 dalyje (pelnymasis iš kito asmens prostitucijos – grėsė įkalinimas iki šešerių metų).

Subendrinus visas bausmes, ugniagesiui gelbėtojui A.Černiui skirta subendrinta 4-erių metų laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas atidėtas dvejiems metams, paskiriant šiuo laikotarpiu baudžiamojo poveikio priemones: tęsti darbą ir mokslą, neišeiti iš namų nuo 24 valandos iki 6 valandos, jei tai nesusiję su darbu ar mokslu.

Bausmės vykdymo atidėjimo pradžia pradedama skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

Tuo atveju, jeigu A.Černiui bausmės vykdymo atidėjimas būtų panaikintas ir realiai būtų vykdoma laisvės atėmimo bausmė, tuomet į bausmės laiką būtų įskaičiuotas sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2017 metų rugsėjo 12 dienos iki 2018 metų kovo 9 dienos.

Nuteistajam paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje – paliktos galioti iki įsiteisės nuosprendis, o jam įsiteisėjus, jos bus panaikintos.

A.Černiaus jaunesnysis brolis S.Černius taip pat pripažintas kaltu, padaręs nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 233 straipsnio 1 dalyje (poveikis liudytojui ir nukentėjusiajam – baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų), 253 straipsnio 1 dalyje (neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis – baudžiama areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų).

Jam skirta subendrinta bausmė – laisvės apribojimas metams ir šešiems mėnesiams, uždraudžiant bendravimą su asmenims, kuriems darytas poveikis.

Į bausmės laiką įskaičiuotas sulaikyme išbūtas laikas nuo 2017 metų gruodžio 19 dienos iki 2017 metų gruodžio 21 dienos (viena laisvės atėmimo diena prilyginama dviem laisvės apribojimo dienoms). Taigi S.Černiaus neatlikta bausmė – laisvės apribojimas 1 metams, 5 mėnesiams ir 24 dienoms.

Bausmės pradžia skaičiuotina nuo nuosprendžio vykdymo pradžios.

Anksčiau S.Černiui paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje – nuspręsta palikti galioti iki įsiteisės nuosprendis, o jam įsiteisėjus, jos bus panaikintos.

Privalo grąžinti uždirbtus 52 tūkst. eurų

Kauno apygardos teismas Kauno teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį patenkino visiškai. Iš A.Černiaus priteista 908,47 euro turtinei žalai, susijusiai su nukentėjusiojo A.M. gydymo išlaidomis, atlyginti.

Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo A.M. civilinį ieškinį teismas tenkino iš dalies. Iš A.Černiaus nukentėjusiajam nuspręsta priteisti 2 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.

Taip pat nuspręsta konfiskuoti iš nusikalstamos veikos gautus pinigus, kurie rasti pas S.L. (490 Eur), K.N. (50 Eur), A.M. (352 Eur), salone (70 Eur), pas A.Černių (2826,46 Eur). Pinigai perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 5 dalimi, iš A.Černiaus išieškoti 52 945 eurai – pajamos, gautos iš prostitucijos.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Įkūrė „erotinio masažo“ salonus

Broliai A ir S. Černiai teisti dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo, prekybos žmonėmis, poveikio liudytojui, nukentėjusiajam asmeniui, neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis, pelnymosi iš kito asmens prostitucijos.

A.Černius kaltintas tuo, kad laikotarpiu nuo 2015 metų pavasario iki 2017 metų rugsėjo, turėdamas tikslą pelnytis iš kitų asmenų prostitucijos, surado ir išnuomojo butus, įrengė patalpas ir jas įvairiais laikotarpiais suteikė asmenims verstis prostitucija. Ši veikla buvo maskuojama tariamai teisėtų egzotinių masažų paslaugomis.

Minėtose patalpose ir butuose ugniagesys gelbėtojas sudarė darbo sąlygas teikti seksualines paslaugas, nustatė seksualinių paslaugų įkainius, surado administratores, dirbusias patalpose, nurodė reklamuoti paslaugas dedant internete skelbimus apie teikiamus „egzotinius masažus“.

A.Černius dalyvavo asmenis priimant į darbą, suteikdavo jiems informacijos apie darbo pobūdį ir sąlygas, sudarydavo su jais sutartis dėl patalpų subnuomos, kurias nurodydavo pasirašyti kitam asmeniui, kaip įmonės direktoriui, mokėjo patalpų nuomos mokestį, pats arba jo nurodymu kitas asmuo iš asmenų surinkdavo pinigus, gautus iš jų teikiamų prostitucijos paslaugų, juos paskirstydavo padalinant dalį – asmenims teikiantiems paslaugas, kitą dalį pasilikdamas sau.

Prostitucijos tinklas mieste veikė po dviejų klasikinių masažo salonų širma. Kad nekiltų įtarimų, tuose masažo salonuose taip pat būdavo priimami klientai – A.Černius pasirūpino specialiais stalais ir kitais reikmenimis, neva liudijančiais apie legalius masažus.

Prostitucijos tinklą demaskavo policijos pareigūnai, apsimetę klientais.

Tokiu būdu iš kitų asmenų prostitucijos ugniagesys gelbėtojas gavo ne mažiau kaip 52 945 eurų pajamų.

Pažeidžiamą asmenį paskyrė direktoriumi

Ugniagesių gelbėtojų tarnyboje skatintas ir gerai vertintas A.Černius visa tai oficialiai darė ne savomis rankomis. Suradęs pažeidžiamą asmenį ir pasinaudodamas jo pažeidžiamumu, verbavo jį, turėdamas tikslą išnaudoti prostitucijos organizavimui ir vadovavimui. A.Černius įdarbino nukentėjusįjį įmonės direktoriumi, taip siekdamas užmaskuoti save, kaip tikrąjį nusikalstamų veikų vykdytoją. Tokiu būdu ugniagesys gelbėtojas įgijo nukentėjusiojo priklausomumą nuo jo ir, pasinaudodamas pažeidžiamumu bei įgytu priklausomumu, davė jam nurodymus, susijusius su prostitucijos organizavimu ir vadovavimu, vykdymu. Nukentėjusiajam už nurodytų užduočių vykdymą duodavo menkavertes pinigų sumas maistui, o už netinkamą jų vykdymą naudojo jo atžvilgiu fizinį smurtą ir psichinę prievartą – šaukdavo necenzūriniais žodžiais, žemino jį, grasino išvaryti iš patalpų, kuriose buvo apgyvendintas, tokiu būdu paliekant jį be gyvenamosios vietos.

Remiantis bylos duomenimis, A.Černius 2016 metų rugsėjį netgi sudavė nukentėjusiajam metaline armatūra vieną smūgį į dešinę koją, po ko jam nukritus ant žemės, užsimojo dar kartą suduoti, tačiau nukentėjusiajam užsidengus ranka, armatūra pataikė į ją. Tokiu būdu A.Černius padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą.

Brolis bandė paveikti liudytojus

Į kaltinamųjų suolą kartu sėdęs Algirdo jaunesnysis brolis Saulius Černius teistas už tai, kad žinodamas, jog ikiteisminiame tyrime dėl prostitucijos organizavimo ir vadovavimo yra įtariamas ir suimtas jo brolis, siekė paveikti šioje baudžiamojoje byloje liudytojas, kad jos duotų neteisingus parodymus.

Be to, S.Černius neteisėtai, neturėdamas leidimo, įgijo ir neteisėtai, neturėdamas leidimo, laikė nedidelės sprogstamosios galios sprogstamąsias medžiagas.

Kauno teisėsauga pripažino šį „verslą“ gerai organizuotu. Tyrimas narpliojant prostitucijos tinklą truko apie pusmetį.

Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys parodė, kad į šią veiklą įtrauktos merginos paslaugas suteikdavo įvairiuose Kauno miesto nuomojamuose butuose, kurių vieta buvo nuolatos keičiama. Skelbimai apie seksualinio pobūdžio paslaugas, prisidengiant egzotiniu masažu, būdavo dedami populiariame interneto skelbimų portale.

1988 m. gimęs A.Černius buvo sulaikytas 2017 metų rugsėjo 12 dieną. Kartu sulaikytas ir galimai jo užduotis vykdęs 1990 metais gimęs padėjėjas, kuris vėliau buvo pripažintas nukentėjusiuoju. Dėl jo A.Černius apkaltintas prekybos žmonėmis organizavimu.

Byla nuo 2019 metų vasario Kauno apygardos teisme buvo nagrinėjama už uždarų durų.

Prieš pradedant bylos nagrinėjimą, buvo žinoma, kad ugniagesys gelbėtojas iš dalies pripažįsta savo kaltę. Labiausiai A.Černius neigė tą faktą, kad išnaudojo šiam verslui vystyti pažeidžiamą „našlaitį“, kuris šioje byloje buvo pripažintas nukentėjusiuoju.

„Koks jis našlaitis! Jam 27-eri metai. Kaip susipažinome? Nuomojosi iš manęs butą“, – apie nukentėjusįjį, kuris, pagal bylos medžiagą, buvo paskirtas fiktyviai vadovauti prostitucijos tinklui, prieš dvejus metus 15min teigė A.Černius.

Apdovanotas žvaigžde

Vykdant ikiteisminį tyrimą A.Černius buvo suimtas pusmetį. Išėjęs į laisvę, jis tęsė savo darbą Kauno 3-iojoje ugniagesių komandoje. Žinia apie jo „užklasinę“ veiklą buvo tarsi šaltas dušas kolegoms. Juk A.Černius – aukščiausios kategorijos ugniagesys gelbėtojas.

2010 metais A.Černius gavo Kauno miesto mero padėką už operatyvų darbą likviduojant vėtros padarinius.

2014 metais jam skirta Kauno lopšelio-darželio padėka už dalyvavimą saugais eismo savaitėje, kur A.Černius supažindino vaikus su ugniagesio profesija. Buvo pristatytas jiems kaip vienas geriausių pavyzdžių. 2015 metais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas apdovanojo A.Černių žvaigžde už nuopelnus valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai.

Ugniagesiu gelbėtoju dirbti jis pradėjo 2009-aisiais.

Iškilus informacijai apie galimą prostitucijos tinklą, Kauno apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje buvo pradėtas vidinis tyrimas, kuris buvo sustabdytas, kol nepriimtas teismo sprendimas. Atleisti jo iš darbo, nebent bus priimtas apkaltinamasis nuosprendis, tuomet nesiruošta.

Susisiekus su Kauno priešgaisrine gelbėjimo valdyba po šio apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo, paaiškėjo, kad A.Černius ugniagesiu gelbėtoju jau nebedirba.

Kol A.Černius buvo suimtas, jam nebuvo mokamas atlyginimas.

Kolegos A.Černių apibūdina kaip savo profesijos asą, nes jis ir aukštalipys, ir laivavedys, itin aktyvus ugniagesys gelbėtojas.

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Autorius: Karolina Stažytė

Publikuota: 2021-02-19, https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/ne-karta-skatintas-kauno-ugniagesys-nuteistas-kaip-prostitucijos-tinklo-kurejas-slapta-uzdirbo-maziausiai-53-tukst-euru-59-1458286