Straipsniai - 2023

N-18. Sukrečianti jaunųjų Lietuvos monstrų „puota“: per siaubingą egzekuciją – šokiruojantis brolių elgesys („www.delfi.lt”, 2023-06-30)

Tai buvo tikra jaunųjų monstrų „puota“: trys jaunuoliai į namus įsiviliojo neseniai pilnametystės sulaukusią neįgalią merginą ir pasikeisdami ją prievartavo bei žagino. Ne po vieną kartą. O paskui, norėdami dar labiau pasityčioti, prievartinius veiksmus nufilmavo – tegul tai pamato ir kiti. Sunku patikėti, bet vienas šios sadistiškos orgijos dalyvių ir net organizatorių – seksualinę prievartą patyrusios merginos nepilnametis brolis.

„Po šio įvykio ji net bijojo kreiptis į policiją – ilgą laiką nedrįso išeiti į gatvę, o jeigu ir išeidavo, iškart sutikdavo savo prievartautojus, kurie toliau iš jos tyčiojosi“, – prisipažino vieno nedidelio Lietuvos miestelio, kuriame gyveno ir nukentėjusioji neįgali mergina, gyventoja.

Būtent ji policijos pareigūnams pranešė apie sukrečiančias jaunųjų monstrų „linksmybes“ – nuo merginos išžaginimo buvo praėjęs jau beveik mėnuo.

„Ji niekam apie tai, kas įvyko, nepasakojo – tiesiog bijojo tų vaikinų, šie jai ne kartą gatvėje buvo užtvėrę kelią, ji jautė jų persekiojimą“, – pridūrė moteris.

To, ką patyrė mergina, kuriai nustatytas didelis nedarbingumo lygis iki senatvės pensijos, liudytoja niekam nelinkėtų – dėl patirtų siaubingų išgyvenimų ji buvo užsisklendusi savyje, net ir dabar, kai jau po šios sukrečiančios istorijos praėjo nemažai laiko, ji negali atsigauti. Tai per daug giliai pažeidė jos kraujuojančios širdies gelmes.

Šį skausmą dar labiau gilina faktas, kad seksualinę prievartą su savo draugais panaudojo jos brolis. Tas, kuris turėjo ją ginti net nuo mažiausių pavojų. Bet elgėsi priešingai – į draugiją pasikvietė bičiulius, tyčiodamasis prievartavo ir žagino, o paskui net prievarta laikė suspaudęs už rankų, kai ją prievartavo ir žagino kiti vaikinai. Vienas šių monstrų taip pat, kaip ir jos brolis, buvo nepilnametis.

„Prašiau jų mane paleisti, bet jie tik juokėsi, užspaudė mano burną, kad niekas negirdėtų mano pagalbos šauksmo“, – vėliau per apklausą, dalyvaujant psichologei, sunkiai rinkdama žodžius kalbėjo nukentėjusioji.

Merginos neapgynė ir du kiti jos broliai – siaubingos egzekucijos metu jie taip pat buvo tame pačiame bute, tačiau vyresnysis jų brolis su savo draugais juos uždarė į kitą kambarį, o kad šie negalėtų išbėgti kviestis pagalbos, užrakino duris. Tačiau po šių siaubingų „linksmybių“ apie tai niekam nepasakojo – bijojo, kad „už per ilgą liežuvį“ patirs prievartą.

Neįtikėtina, bet seserį prievartavęs nepilnametis vėliau, lyg nieko nebūtų nutikę, jaunesniajam broliui gyrėsi, kaip „pasilinksmino“: „Ji nenorėjo, bet laikiau už rankų, paskui delnu užspaudžiau burną, kad nešauktų“.

Vargingoje šeimoje gyvenusi mergina apie tai, kas įvyko, nenorėjo prabilti ne tik dėl to, kad bijojo savo žagintojų, bet ir dėl psichinės sveikatos sutrikimų – ji net ėmė kaltinti save dėl to, kas jai nutiko. Ir tik tada, kai sulaukė psichologinės pagalbos, kai jai buvo paaiškinta, kad su ja taip niekas neturi teisės elgtis, o ji pati nėra kalta, priešingai – yra nukentėjusioji, mergina išdrįso papasakoti šiurpą keliančią istoriją.

„Ji labai buvo nedrąsi, sunkiai rinko žodžius, atrodė, kad ją persekioja ne tik didžiulis gėdos, bet ir kaltės jausmas“, – vėliau prisipažino su nukentėjusiąja bendravę socialiniai darbuotojai.

Nors apie neįgalios merginos prievartavimą ir išžaginimą policijos pareigūnams buvo pranešta tik praėjus mėnesiui po įvykio, tyrėjai į šį pranešimą sureagavo rimtai – iš karto pradėjo ikiteisminį tyrimą ir ėmė nuodugniai aiškintis siaubingo įvykio aplinkybes. Bet tai nebuvo paprasta – nebaudžiami jautęsi prievartautojai kaip įmanydami bandė neigti kaltę, net tikino, jog nukentėjusioji dėl protinės negalios esą viską išsigalvoja. O paskui pareiškė, kad nieko čia baisaus neįvyko – juk ji pati norėjo. Ir esą net džiaugėsi, jog su keliais jaunais vyrais galėjo „pasilinksminti“.

Jie savo pozicijos nekeitė net ir tada, kai jau teisme susipažino su nukentėjusiosios parodymais, jos pasakojimus girdėjusių socialinių darbuotojų ir psichologų liudijimais bei sukrečiančiomis ekspertų išvadomis apie nukentėjusiosios patirtą psichologinę traumą.

Praėjus pusantro mėnesio po patirtos prievartos nukentėjusioji mergina pas ikiteisminio tyrimo teisėją pasakojo, kad tądien brolis ją įkalbėjo eiti į tame pačiame miestelyje gyvenančio tėvo namus – siūlė išsimaudyti. Nieko blogo neįtarusi mergina sutiko. Kad gali grėsti pavojus, jai nekilo jokių minčių net ir tada, kai į šį butą atėjo brolio draugai – juk kartu buvo ir kiti broliai.

„Kai išsimaudžiau, norėjau išeiti į savo namus, bet manęs neišleido – brolis užrakino duris, o raktą pasiėmė, – pasakojo ji. – Kambaryje buvo du brolio draugai, taip pat mano du broliai, bet šiuos išvarė į virtuvę. O tada mano brolis su kitu jaunuoliu, kuriam tebuvo šešiolika metų, griebė man už rankų ir nutempė į lovą.“

Nukentėjusioji sakė, kad iš pradžių ją žagino kitas kambaryje buvęs vaikinas, tuo metu jos brolis laikė ranką, o nepilnametis ranka uždengė burną, kad ši nerėktų.

„Vėliau jie apsikeitė vietomis, vėl darė tą patį, po to – ir vėl“, – verkdama siaubingą realybę atskleidė mergina.

Priešintis, nors ir bandė, jau nebuvo nei prasmės, nei jėgų – prievartautojai nesuteikė jokių galimybių jai ištrūkti. Bet vieno karto jiems nebuvo gana – vienas jų po orgijos atsisėdo ant fotelio ir žiūrėjo, kaip merginą prievartauja draugas.

„Aš pažiūrėsiu, gal vėl atsistos, nes daugiau nebegaliu“, – sakė jis mobiliojo ryšio telefone įjungęs vaizdo kamerą ir ją nukreipęs į žaginamą merginą.

„Brolis viską baigė paskutinis, tada jis pasakė, kad jau viskas, galiu rengtis“, – prisiminė nukentėjusioji, kuri tuo metu net nematė, jog buvo filmuojama.

Jos teigimu, tik tada iš virtuvės jis išleido savo jaunesnius brolius, atrakino buto duris ir jai taip pat leido išeiti iš namų.

Kaip tądien ir vėliau jautėsi išniekinta mergina, sunku net įsivaizduoti – užsidariusi namuose ji ėmė vengti kitų žmonių, o labiausiai savo brolio. Su savo mintimis ir skausmu viena likusi mergina vėliau bandė kabintis į gyvenimą, net surasdavo drąsos išeiti į gatvę nedideliame miestelyje, bet čia pat sutikdavo savo skriaudikus, o šie kaip įmanydami tyčiojosi iš jos.

Žinia, kad neįgali mergina patyrė siaubingą prievartą, netrukus pasklido po miestelį – ne visi tikėjo šiomis kalbomis, tačiau vėliau suprato, jog klydo, nes išgirdo, kad visa tai, kas vyko merginos tėvo namuose, net buvo nufilmuota.

Viena miestelio gyventoja teisėsaugos pareigūnams prisipažino, kad vietos moterys kalbėjo, jog jauni vyrukai jai „kažką padarė“, o nukentėjusiosios močiutė vienai kaimynei net prisipažino, jog „viską žino“. Tik tylėjo. O dar kita moteris nutarė neįgalios merginos pasiklausti, kas vis dėlto nutiko.

„Klausinėjau, kas buvo, bet ji tylėjo, nieko nesakė, paskui pradėjo verkti, vėl ėmiau ją kalbinti, tik tada ji prisipažino, kad ją visaip prievartavo“, – siaubingą realybę atskleidė liudytoja.

Kad su draugais prievartavo ir žagino savo seserį, jos brolis prisipažino – pareigūnams nurodė, jog sesuo turi proto negalią, todėl daug ko nesupranta, manė, kad ir šįkart nieko nesupras.

„Mes visi kartu nutarėme ją pasikviesti ir kartu pasantykiauti, ši mintis kilo visiems kartu bendraujant“, – prisipažino jis. Tiesa, nepilnametis tikino, kad smurto prieš seserį nenaudojo, nors savo broliui, kurį buvo uždaręs virtuvėje, buvo pasakojęs priešingai.

Kad prieš merginą nenaudojo fizinio smurto bandė įteigti ir kiti du žagintojai – jie net nurodė, jog vaizdo įraše, kurį padarė vienas prievartautojų, aiškiai matosi, kad niekas nelaiko merginos rankų, taip pat nėra užspaudęs burnos, vadinasi, tai buvo savanoriški lytiniai santykiai. O tas vaikinas, kuris filmavo prievartos veiksmus, pareiškė, kad jis išvis su tuo nesusijęs – vaizdo įraše jis net nėra nufilmuotas.

Šį vaizdo įrašą pareigūnai surado vaikino telefone – nufilmuotas prievartos scenas jis prieš tai buvo parodęs ne vienam savo bičiuliui, be to, jį buvo išsaugojęs vaizdo įrašų dalinimosi ir pokalbių programėlės „Snapchat“ galerijoje.

Už tai, kad prievartavo, žagino bei filmavo, kaip merginą prievartauja du nepilnamečiai, šis jau pilnametystės sulaukęs jaunas vyras buvo pasiųstas už grotų – teismas jam skyrė 5 metų laisvės atėmimo bausmę.

Tuo metu nukentėjusiosios nepilnametis brolis bei šio draugas, taip pat nepilnametis, įkalinimo išvengė – broliui skirta 3 metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant tam pačiam laikotarpiui, o draugui – 4 metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant 3 metams. Bausmės atidėjimo metu abu nuteistieji įpareigoti dalyvauti elgesio keitimo programoje bei naktimis būti namuose.

Iš visų trijų teismas nukentėjusiajai priteisė 15 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimą.

Teisėjai konstatavo, kad nuteistieji pasinaudojo nukentėjusiosios bejėgiška būkle dėl psichinės būklės, panaudodami fizinį ir psichinį smurtą, aktyviai pritardami vieni kitų veiksmams, išžagino ir tenkino lytinę aistrą su nukentėjusiąja.

„Įvykio metu nukentėjusioji priešinosi nusikalstamiems nuteistųjų veiksmams, prašė būti išleidžiama, verkė, po įvykio bijojo pasakoti apie įvykį, išeiti į miestelį, svarbu ir tai, kad vienas nuteistųjų dalį įvykio nufilmavo, o vaizdo įrašą rodė kitiems asmenims“, – pažymėjo teisėjai.

Jokia bausmė nekompensuos patirtos gėlos

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) vadovė Kristina Mišinienė prisipažino, kad šioje byloje prieš dvejus metus ikiteisminiam tyrimui vadovavusi prokurorė buvo jį nutraukusi!

„Esame socialinių darbuotojų ir psichologų komanda, bet žinote, apima tikrai siurrealus jausmas, kai matai vienus teisininkus tvirtinant, jog negalima pasitikėti auka, besipainiojančia, kuris iš prievartautojų buvo šeštas ar septintas eilėje, gulėjo ji tada ant nugaros ar ant šono – ir kitus, aiškinančius jau, jog būtent seksualinės prievartos aukos dėl patirto streso gali būti netikslios savo parodymuose ir tai yra ne esmė, – sakė ji.

– Žinoma, visų šių įvykių siaubas yra tai, jog prievartautojams seserį pasiūlo brolis ir pats šiame siaube aktyviai dalyvauja. Turiu pasakyti, jog kokios čia bausmės bebūtų paskelbtos, jos niekada nekompensuos tos gėlos, skausmo, kuriuos patyrė nukentėjusioji. Tačiau liko šioje istorijoje nemažai veikėjų, kurie matė daugiavaikės šeimos dramą, matė vaikų vienatvę, apleistumą, ir darė ką? Vis dar baisi negalia yra apėmusi dalį mūsų socialinių darbuotojų, kurie sugeba pasižiūrėti, ar yra dešros šaldytuve jų lankomoje šeimoje, bet nežino, kaip stabdyti suaugusiųjų degradavimą. Na, „pasimušė“ jie ten tarpusavyje, na, vaikų akivaizdoje žiūri pornografiją, bet juk niekas nemirė dėl to?

Grįžtant prie teisėsaugininkų veiksmų, ypatingai norime padėkoti bylos tyrėjai Aleksandrai Čechovai. Tai toks retas derinys, kurį ši talentinga pareigūnė demonstravo tyrime – gilus savo darbo išmanymas, aštri intuicija ir nuoširdi empatija. Puikiai žinome, jog tirti seksualinės prievartos prieš vaikus ar asmenis su negalia aktus yra sekinantis, didžiausius profesionalus „sudeginantis“ darbas. Ištyrei vieną nusikaltimą, ant stalo jau kitos bylos, jose vaitoja jau naujos aukos. Prie to priprasti neįmanoma. Dėkojame Aleksandrai ir jos kolegoms, padėjus pasiekti atstumtai, išniekintai merginai teisingumą šioje nelengvoje byloje.“

 

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2023-06-30, https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/n-18-sukrecianti-jaunuju-lietuvos-monstru-puota-per-siaubinga-egzekucija-sokiruojantis-broliu-elgesys.d?id=93805851#