Straipsniai - 2016

MRU viešojo saugumo fakultetas „Jaunojo pasieniečio” būreliui vesta prevencinė paskaita („www.facebook.com”, 2016-04-08)

Prekyba žmonėmis yra vienas sunkiausių nusikaltimų, kuriems kelią užkardyti gali pasieniečiai, kurie, tikrindami asmenis ir dokumentus, atkreipia dėmesį į dokumento tikrumą, asmenų kūno kalbą, pakalba su keleiviais apie jų kelionės tikslus. Pasieniečiai yra tie pareigūnai, kurie kontroliuoja asmenų vykimą per valstybės sieną, todėl prievarta gabenami asmenys visada gali pasiskųsti pasieniečiams.

Balandžio 8 dienos Jaunųjų pasieniečių būrelio užsiėmimas buvo skirtas supažindinimui su prekybos žmonėmis nusikaltimo aspektais. Paskaitą vedė Lietuvos Carito programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms” socialinė darbuotoja Kauno regione, Vaida Matusevičiūtė. Labai dėkojame jai už skirtą jaunimui laiką ir labai turiningą bei išsamią paskaitą, kurios metu mokiniai sužinojo apie prekybos žmonėmis nusikaltimo sunkumą, pasekmes bei savęs apsaugojimo būdus.

Lietuvos Carito programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms” socialinė darbuotoja Kauno regione, Vaida Matusevičiūtė,padovanojo Viešojo saugumo fakulteto bibliotekai dvi knygas skaitytos paskaitos tema. Labai dėkojame už dovanas. Knygos bus pristatytos į biblioteką artimiausiu metu.

 

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2016-04-08, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=196644537386776&id=100011236926922