Straipsniai - 2018

MOKYMAI PREKYBOS ŽMONĖMIS TEMA ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBOJE („FACEBOOK.COM”, 2018-02-15)

Spaudoje dažnai matome antraštes, jog žmonės yra išvežami darbui užsienyje prieš savo valią.
Siekiant labiau suprasti žmonių išnaudojimo mechanizmą 2018 m. vasario 13 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnybos pareigūnai turėjo susitikimą su „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI)” socialinėmis darbuotojomis Bernadeta Dumskytė ir Aušra Vaičiulytė. Socialinės darbuotojos supažindino pareigūnus su (KOPŽI) veikla.
Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimybės, siekiant užtikrinti pilnavertę ilgalaikę asmenų integraciją į visuomenę bei suteikiant pagalbą krizės atveju nukentėjusiems asmenims ir asmenims esantiems probacijos tarnybos registre.
KOPŽI orginizacija teikia nukentėjusiems nuo išnaudiojimo asmenims pagalbą , t.y. psichosocialinę reabilitaciją (saugi pastogė, materialinė pagalba, socialinio darbuotojo, chemoterapeuto, mediko, juristo konsultacijos, darbinės kvalifikacijos įgijimas).
Su KOPŽI galima susisiekti nemokamu telefonu: 8 607 12 468
el.p. siauliai@anti-trafficking.lt
Visą parą veikia KOPŽI centro SOS numeris +370 679 61617
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
Publikuota: 2018m. vasario 15d.,