Straipsniai - 2019

MOKINIAI SUŽINOJO, KAIP NEPAKLIŪTI Į PREKYBOS ŽMONĖMIS PINKLES ("WWW.PUTINAI.ALYTUS.LM.LT", 2019-03-07)

Kovo 1 dieną  gimnazijoje lankėsi  Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro atstovė Dana Grimalauskienė.  Viešnia  sukvietė I-III-ųjų klasių  mokinius į  paskaitą-diskusiją  apie prekybos  žmonėmis pavojus ir  kaip apsisaugoti nuo jų.   

 Prekyba žmonėmis – tai žmonių  išnaudojamas  prostitucijai, pornografijai, priverstiniam darbui, fiktyvioms santuokoms, nusikaltimų vykdymui, organų donorystei. Pasaulyje prekybos žmonėmis aukomis tampa milijonai vaikų, moterų, vyrų. Lektorė kalbėjo, kad į šias  pinkles  gali pakliūti kiekvienas iš mūsų, todėl labai svarbu žinoti, kaip netapti preke.  Mokiniai sužinojo apie prekybos žmonėmis formas, įtraukimo būdus, netinkamas nuostatas į darbą užsienyje. Buvo nustebę, kad  į išnaudojimą gali įtraukti net artimi giminaičiai ir draugai. Daug grėsmių tyko  internete,  socialiniuose tinkluose ir  skelbimuose apie darbą užsienyje.

 Po paskaitos mokiniai dalinosi įspūdžiais: „labai įdomi paskaita ir naudinga mūsų amžiaus mokiniams; informacija labai svarbi ir  laiku pasakyta; norėčiau daugiau tokių paskaitų; sužinojau daug naudingos informacijos“.

Dėmesio!Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.  

Autorius: Socialinė pedagogė R. Marčiulionienė

Publikuota: 2019m. kovo 7d.,https://www.putinai.alytus.lm.lt/2019/03/07/mokiniai-suzinojo-kaip-nepakliuti-i-prekybos-zmonemis-pinkles/