Straipsniai - 2016

Marijampolėje pristatyta Lietus Caritas programa „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms” („www.policija.lt”, 2016-02-18)

Siekdami apžvelgti prekybos žmonėmis problematiką Marijampolės regione, pasidalinti turima patirtimi dirbant su prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukomis, paskatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, Caritas atstovai surengė mokymus, kuriuose dalyvavo Marijampolės apskrities policijos komisariatų  prevencijos skyrių pareigūnai, apylinkių inspektoriai, bendruomenės pareigūnai, nepilnamečių reikalų pareigūnai.
Mokymuose buvo pateikta statistika apie prekybą žmonėmis, naudojamas strategijas bei ikiteisminių tyrimų problemas. Caritas atstovai pristatė programą „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms”. Apie psichologinį pažeidžiamumą ir nukentėjusiųjų psichosocialinį portretą kalbėjo Lietuvos Caritas programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ psichologė Vilma Vėlyvienė.
Lietuvos Caritas programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ socialinė darbuotoja Kristina Tiškevičienė kalbėjo apie prekybos žmonėmis aukų identifikavimo kriterijus.

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2016-02-18, http://policija.lt