Straipsniai - 2017

LIETUVOS CARITO PROGRAMA „PAGALBA PREKYBOS ŽMONĖMIS IR PROSTITUCIJOS AUKOMS“: 2016 M. DARBAI IR IŠŠŪKIAI („BERNARDINAI.LT”, 2017-01-11)

2016 m. programos socialiniai darbuotojai Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Tauragės skyriuose suteikė pagalbą  273 prekybos žmonėmis, prostitucijos, seksualinės prievartos aukoms – neskaitant jų šeimos narių ir artimiausios aplinkos. Dirbta su 147 asmenimis, nukentėjusiais nuo įvairių prekybos žmonėmis formų ir 38 – nukentėjusiais nuo prostitucijos.

Nerimą kelia didėjantis nepilnamečių, prekybos žmonėmis aukų, skaičius. Teikėme pagalbą 7 mergaitėms, prekeivių žmonėmis išnaudotoms prostitucijoje ir 49 berniukams, šie buvo išnaudoti nusikalstamoms veikoms atlikti Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, Danijoje. O štai tarp nepilnamečių seksualinės prievartos, pedofilijos, vaikų pornografijos aukų matėme atvirkščias proporcijas – 5 berniukai ir 50 mergaičių.

Dideliu iššūkiu 2016 metais mums tapo susidūrimas su  sąlygiškai naujomis prekybos žmonėmis formomis – fiktyviomis išnaudotojiškomis santuokomis (tikslo šalis – D.Britanija, Airija, Tunisas), pašalpų apgavystėmis (tikslo šalis – D.Britanija), labdaros rinkimu ir pasisavinimu (tikslo šalis – D.Britanija). Atskirai reiktų paminėti tikrą „aukso“ gyslą įvairaus plauko nusikaltėliams – nepilnamečių ir suaugusių išnaudojimą nusikaltimams vykdyti tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. Tai ir vagystės iš prekybos centrų, ginkluoti specializuotų parduotuvių plėšimai, narkotikų gabenimas ir platinimas. Kol kas verbuotojams ir nusikaltimų organizatoriams labai parankus dalies mūsų teisėsaugos skepsis dėl tokių aukų, nesugebėjimas įžvelgti  nusikalstamas schemas ar surinkti įrodymus. Piktavaliams asmenims dažniausiai „netrukdo“ ir pasyvūs vaikų teisių gynėjai, ypač apgailestaujame dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai patogios jos nesikišimo politikos.

2016 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ženkliai finansavo mūsų teikiamą pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, Užsienio reikalų ministerija per ambasadas rūpinosi galimai nukentėjusiųjų grįžimu į Lietuvą. Čia ypač norėtume išskirti Lietuvos ambasadą D.Britanijoje, kuri tikrai jautriai, be didelių formalumų reagavo į nukentėjusiųjų pagalbos  prašymus.

Praėjusiais metais mūsų remiami 127 asmenys dalyvavo ikiteisminiuose tyrimuose Lietuvoje ar užsienio šalyse, 94 – teismo procesuose. Vis dar neišspręstas bendradarbiaujančių su teisėsauga saugumo klausimas, neretai tai yra tik pačių nukentėjusiųjų ar jiems padedančių socialinių darbuotojų reikalas. Nusikaltėlių poveikis liudijantiems yra milžiniškas Tauragės regione, kur šiuo metu pradėta daugiausia ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis, bet kartu matome tikrai vertas paminėjimo vietos pareigūnų ir juos kuruojančio prokuroro pastangas identifikuoti ir patraukti atsakomybėn nusikaltimus organizuojančius asmenis.

24/7 veikiantis mūsų programos SOS pagalbos skambutis (8-679-61617) sulaukė virš kelių šimtų pagalbos prašymų iš mūsų tautiečių visuose Europos kampeliuose.

Dėkojame visiems bendražygiams, kantriai lydėjusiems mus sunkioje kovoje prieš žmonių išnaudojimą, drąsiai pasitikime laukiančius iššūkius ir 2017 metais.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.