Straipsniai - 2023

Kristina Mišinienė. Klausimas Vaivai Rykštaitei. Neskubėkime smerkti? („www.lrt.lt”, 2023-04-18)

Video, pasiekęs mums iš Dharamshalos, yra pasibjaurėtinas. Mažo berniuko bučiavimas į lūpas, vėliau visas tas reikalas su liežuvio čiulpimu yra nepriimtina jokioje kultūroje, ką tikriausiai suprato ir tibetiečių šventojo mesijaus kabinetas, išspausdinęs oficialų atsiprašymą ir paaiškinimą. 

Aiškinama, beje, apie „žaismingą, nekaltą pajuokavimą“.

Kur kas toliau eina praėjusią savaitę pasirodę pasaulio spaudoje įvairių dvasinių judėjimų, Tibeto kultūrą studijuojančių mokslininkų, tremtyje gyvenančių šios šalies politikų atsikirtimai ir pamoralizavimai visiems besipiktinantiems.

Panašu, kad mes arba nieko nesuprantame apie Tibeto kultūrą ir papročius, arba vienijamės su piktavale Kinijos komunistų partija, siekiančia bet kokiomis priemonėsmis diskredituoti daug iškentėjusią, žiauriai naikinamą tautą šiaurės Himalajuose ir ypač jos dvasinį lyderį.

Tikrai skaudu skaityti vyriausybės tremtyje vadovo žodžius apie tai, jog visas šio įvykio viešinimas ir jo sukeltas triukšmas yra labai parankus prokiniškiems politikams. O Dalai Lama, pasak jo, seniai yra aukščiau juslinių malonumų, ką jo sekėjai ir mokiniai gerai žino.

Bet pala, kodėl tada garbingas bodhisatva nebučiuoja bent jau suaugusio tos šventės dalyvio, jis iš glėbio nepaleidžia būtent vaiko?

Negaliu kalbėti už visus mūsų tautiečius, tačiau esu tikra, dauguma sąmoningai palaikome Tibeto nepriklausomybės idėją, tačiau kartu suprantame, jog veiksmai šiame vaizdo klipe negali būti niekuo pateisinami.

Turiu pripažinti, jog rašyti šias eilutes yra ypač sunku, juk kalbama apie vieną didžiausių šio laikmečio moralinių autoritetų, o tu esi tik menka socialinė darbuotoja, kas kad daug metų teikianti pagalbą išnaudotiems vaikams ir todėl jautriai reaguojanti į seksualizuotus veiksmus su jais.

“Bet pala, kodėl tada garbingas bodhisatva nebučiuoja bent jau suaugusio tos šventės dalyvio, jis iš glėbio nepaleidžia būtent vaiko?”

Ar galvojate, kad Vakarų kultūroje yra kitaip? Kiek kardinolų, vyskupų, eilinių kunigų, pagautų už rankos tvirkinant vaikus, kalbėjo apie „šventos dvasios įkvėptus veiksmus“, apie tai, kad vaikui ir jo šeimai „pasisekė, kad gali tokiu būdu pasitarnauti“? Ir geriausia būtų „tikėjimo akimis“ į viską žiūrėti.

Jau nekalbant apie visokio plauko sektas sekteles, veikiančias ir mūsų šalyje, apie kurių ne vieną „mokytoją“ esame gavę signalų, jog jaunutes sekėjas kviečia į „nušvitimą“ per lytinius aktus su juo.

O mano klausimas Vaivai Rykštaitei būtų – ar Jūs, puiki rašytoja ir nuostabi mama, kviestumėte mus neskubėti smerkti, pasakotumėte apie savo senelį, kokį ten anglų princą ar tingintį išnešti šiukšles vyruką, jei mes visi žiūrėtume video, kur, pavyzdžiui, beraštis valstietis, pasičiupęs vaiką, siūlytų šiam pačiulpti liežuvį? Suaugęs praeivis įsisiurbtų į lūpas nepažįstamam vaikui?

Šiandien daugybė Dalai Lamos gynėjų Dharamshalos įvykiuose teigia, jog mūsų, vakariečių, protai yra užteršti ir mes negalime nieko teisingai suprasti.

Ar tikrai?

 

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

 

Publikuota: 2023-04-18, https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1964102/kristina-misiniene-klausimas-vaivai-rykstaitei-neskubekime-smerkti#Echobox=1681840387