Straipsniai - 2016

Konferencija „Socialiai atsakinga visuomenė: tęstinumas, galimybės” sukvietė visus, neabejingus visuomenės skauduliams („www.jurbarkosp.lt”, 2016-04-05)

Viešoji įstaiga „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2016 m. balandžio 1 dieną suorganizavo konferenciją visuomenei„Socialiai atsakinga visuomenė: pokyčiai, tęstinumas, galimybės“. Konferencijos eigą moderavo Įstaigos direktorė Audronė Balčiūnienė, o sveikinimo žodį visiems susirinkusiems pasakė Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, pasidžiaugęs gausa visuomenės narių, susirinkusių diskutuoti aktualiomis temomis.

Konferencijoje Lietuvos Carito koordinatorė socialiniam darbui Justina Stakaitytė skaitė pranešimą „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“, kuriame daugiausia klausimų kėlė prekyba žmonėmis, kai Lietuvos Respublikos piliečiai suviliojami „geresnio atygio” užsienyje ir įdarbinami žmogaus orumą žeminančiomis sąlygomis. Specialistė suteikė žinių, kokie visuomenės nariai dažniausiai pakliūna į prekybos žmonėmis asmenų tinklą, kaip atskirti tikrus darbo pasiūlymus nuo fiktyvių ir kokia pagalba galima prekybos žmonėmis aukai.

Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“, įsikūrusios Kaune ir turinčios filialią Plokščiuose, socialinė darbuotoja Jūratė Kubilienė pristatė profesinės reabilitacijos ir socialinių paslaugų galimybes neįgaliesiems, norintiems  įgyti konkretaus amato ir įsitvirtinti darbo rinkoje. Neįgalių asmenų aktualijų temą pratęsė Jurbarko neįgaliųjų draugijos pirmininkė Vida Pieniutienė, pristačiusi vadovaujamos organizacijos veiklą ir perspektyvas. Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės skyriaus vedėjos Linos Baziliauskienės pranešimas buvo aktualus asmenims, kurie patys ar jų artimieji susiduria su sveikatos problemomis, kai gyvenimo kokybę galima pakelti naudojantis techninės pagalbos priemonėmis.

Itin daug susidomėjimo ir klausimų sukėlė Reabilitacijos centro, esančio Pauliuose, vadovo Martyno Čižo pranešimas apie priklausomų žmonių reabilitaciją, už kurios sėkmingą įgyvendinimą pirmiausiai atsakingas pats asmuo,besistengiantis gyventi be priklausomybės. Šakių socialinių paslaugų centro direktorė Vilma Bielskienė pasidalino Šakių rajono patirtimi, teikiant Integralios pagalbos paslaugas namuose. Tokio pobūdžio paslaugos planuojamos teikti ir Jurbarko rajone, tad kaimyninio rajono patirtis buvo visiems labai svarbi ir naudinga. Konferencijoje paskutinį pranešimą pristatė mūsų Įstaigos vyriausioji socialinė darbuotoja Monika Kornikienė, kuri papasakojo apie naujas globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) paslaugas Jurbarko rajone. GIMK specialistė paskatino esamus globėjus ir įtėvius kreiptis į įstaigos specialistes, galinčias pakonsultuoti vaiko auklėjimo, emocinio ryšio, santykių stiprinimo ir pan. klausimais, o bendruomenės narius apsvarstyti galimybę užauginti pažeidžiamiausią visuomenės narį – vaiką, netekusį savo tėvų globos.

Konferencija užsibaigė šilta diskusija apie kiekvieno visuomenės nario atsakomybę ir bendradarbiavimo galimybes, sprendžiant esamas socialines problemas.

 

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2016-04-05, http://www.jurbarkosp.lt/index.php/195-konferencija-sukviete-visus-neabejingus-visuomenes-skauduliams