Mūsų projektai

Kompleksinė socialinė pagalba asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis 2022m. – 2023m.

Pradžios data: 01/01/2022
Trukmė: 24 mėnesiai

Projektą įgyvendina – Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis.

Projekto partneriai – VšĮ „Ramintoja“, Tradicinė religinė bendruomenė Vilniaus
arkivyskupijos „Caritas“, VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras“, VšĮ
„Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras“, nevyriausybinė organizacija „Dingusių
žmonių šeimų paramos centras“, Asociacija „Vyrų krizių centras“.

Ko siekiame?
Nacionaliniu lygmeniu, kartu su tinklinio bendradarbiavimo organizacijoms, tobulinti
kompleksinį psichosocialinių paslaugų ir teisinės pagalbos prekybos žmonėmis ir
išnaudojimo aukoms ir nukentėjusiems bei galėjusiems jomis tapti, modelį, kurti bei
įgyvendinti inovacijas, didinančias visuomenės atsparumą įvairių prekybos žmonėmis
formomis bei kitoms aukoms.

Projekto metinis biudžetas: 300 000 €

Projekto tikslas bus pasiektas:

Projektą finansuoja – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.