Straipsniai - 2016

Klaipėdos rajono Ketvergių pagrindinėje mokykloje prevencinė paskaita („www.ketvergium.lt”, 2016-01-21)

Integruota etikos pamoka.

Mokykloje lankėsi Lietuvos „Carito” socialinė darbuotoja Ž. Širvydaitė. Ji 8-10 klasių mokiniams vedė integruotą etikos pamoką „Neparduok manęs”.

Tikimės, kad paskaitos metu išgirsta informacija apie paauglių verbavimo, gabenimo, pardavimo formas padės mokiniams neįkliūti į prekybos žmonėmis tinklą.

 

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2016-01-21, http://www.ketvergium.lt/