Straipsniai - 2016

Kas pakliūva į prekybos žmonėmis pinkles („www.kmintys.lt”, 2016-03-22)

Prekyba žmonėmis – šių dienų aktualija, neaplenkianti nė vieno Lietuvos regiono. Prekeiviai žmonėmis ieško aukų prostitucijai, pornografijai, fiktyvioms vedyboms, vergiškam darbui, vagystėms, sukčiavimui, narkotikų gabenimui ir platinimui.
Ši tema kovo 15 d. gvildenta Kupiškio socialinių paslaugų centro Krizių centre Virbališkiuose. Čia Lietuvos „Caritas“ ir rajono Savivaldybė socialiniams darbuotojams surengė seminarą „Prekybos žmonėmis problematika Kupiškio regione: psichologinis aukos portretas ir nukentėjusiųjų identifikavimas“.
Nusikaltimo esmė

Prekybos žmonėmis statistiką, nusikaltėlių naudojamas strategijas, ikiteisminio tyrimo problematiką apžvelgė Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus vyr. tyrėjas Remigijus Audėjavas.

Pasak jo, prekyba žmonėmis – nusikalstama veika, paprastai susijusi su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu. Šiai problemai daug dėmesio skiriama visame pasaulyje. Prekybą žmonėmis reglamentuoja daugelis tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų (LR Konstitucija, LR Baudžiamasis kodeksas ir kt.). Naujiena yra tai, kad atsakomybėn dėl tokių nusikaltimų gali būti patraukti ne tik fiziniai, bet ir juridiniai asmenys.

Tai latentinis (užslėptas) nusikaltimas, nes ne kiekvienas nukentėjęs asmuo, dažniausiai moteris, kreipiasi pagalbos. Todėl nėra tikslios informacijos apie prekybos žmonėmis mastą ir galimą aukų skaičių.

Prekybos žmonėmis esmė – nemokamos ar pigios darbo jėgos parūpinimas išnaudojimo tikslais, pažeidžiant žmogaus laisvę pačiam pirkti darbą.
R. Audėjavas pabrėžė, kad lemiančių prekybą žmonėmis veiksnių yra ne vienas.

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2016-03-22, http://www.kmintys.lt/?psl=1psl&id=4463