Straipsniai - 2015

KAS KALTESNIS: PROSTITUTĖ AR JOS KLIENTAS ("LZINIOS.LT" 2015-11-28)

 Seime įregistruotam siūlymui už prostituciją bausti vien šios paslaugos pirkėjus pritaria tik pagalbą prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms teikiančių organizacijų specialistai. Teisininkai perspėja, kad tai – bandymas legalizuoti prostituciją. 

 Trys parlamentarės – Marija Aušrinė Pavilionienė, Giedrė Purvaneckienė ir Vincė Vaidevutė Margevičienė – siūlo keisti nuo ateinančių metų įsigaliosiančio Administracinių nusižengimų kodekso nuostatas, kad visa atsakomybė už prostituciją kristų ne seksualines paslaugas teikiantiems, bet jas perkantiems asmenims. Panašus modelis jau ne vieną dešimtmetį taikomas Skandinavijos šalyse.  Pagalbą prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms teikiančių organizacijų atstovų nuomone, tik taip galima atskleisti tikrąjį prostitucijos mastą mūsų šalyje ir neleisti šiam reiškiniui plisti. Bet policijos pareigūnai perspėja, kad skandinaviškasis modelis labai apsunkins kovą su prostitucija. 

 Siūlo nebausti prostitučių

 Šiuo metu Administracinių teisės pažeidimų kodekse už vertimąsi prostitucija numatytos baudos nuo 86 iki 140 eurų, už pakartotinį pažeidimą – nuo 140 iki 280 eurų arba administracinis areštas iki 30 parų. Tokios pat baudos skiriamos ir asmenims, kurie atlygintinai naudojasi prostitučių paslaugomis. Panašios nuostatos, taip pat baudų dydžiai perkelti ir į Administracinių nusižengimų kodeksą, įsigaliosiantį nuo 2016 metų.  Tačiau trijų parlamentarių siūlomose pataisose nelieka administracinės atsakomybės už vertimąsi prostitucija, o tik už atlygintiną naudojimąsi prostitucijos paslaugomis. „Prostitucija besiverčiančios moterys pagal dabartinį teisinį reguliavimą yra menkai apsaugotos nuo smurto, bijo kreiptis į policiją, nes nenori būti nubaustos piniginėmis baudomis. Panaikinus baudas šios moterys būtų labiau apsaugotos nuo smurto ir išnaudojimo“, – teigė projektą inicijavusi Seimo narė M. A. Pavilionienė.  Anot parlamentarių, administracinės atsakomybės panaikinimas už prostituciją sumažins asmenų, kurie tuo verčiasi, persekiojimą, prievartos ir smurto prieš juos mastą, sudarys sąlygas gauti pagalbą nebijant neigiamų pasekmių.  Pernai už prostitucijos paslaugų teikimą buvo nubaustos 299 (iš jų 179 – pakartotinai) moterys, už tai, kad pirko tokias paslaugas arba teikė, – 22 vyrai. Seimo narių nuomone, administracinės baudos neatgraso nuo vertimosi prostitucija. Neproporcingai daug baudų skiriama asmenims, parduodantiems seksualines paslaugas. Tačiau daugelis besiverčiančiųjų prostitucija yra nepajėgūs sumokėti jiems skirtų baudų. Tada jos kaupiasi ir apsunkina galimybes keisti gyvenimo būdą, turėti pajamų iš legalaus darbo. Be to, administracinių baudų skyrimas už prostituciją didina tuo besiverčiančių asmenų pažeidžiamumą, nes užkerta jiems kelią kreiptis į policiją tapus smurto ar seksualinės prievartos aukomis.  Todėl ir siūloma Lietuvoje pradėti taikyti vadinamąjį švediškąjį modelį, kai baudžiamas atlygintinai prostitucija besinaudojantis, o ne seksualines paslaugas teikiantis asmuo. Šis modelis galioja Švedijoje, Norvegijoje ir Islandijoje. Be Lietuvos, tik trys Europos Sąjungos šalys (Kroatija, Malta ir Slovėnija) baudžia seksualines paslaugas teikiančius asmenis, kitose 24 Europos Sąjungos valstybėse jie nebaudžiami.  

Prostitutes sugaudyti lengviau 

LŽ kalbinti policijos pareigūnai sakė, kad jei Seime bus patvirtintos siūlomos nuostatos, jų kova su prostitucija primins Donkichoto kovą su vėjo malūnais. Esą šiuo metu policininkams išsiaiškinti sekso paslaugų teikėjus nėra sudėtinga – užtenka apsimesti potencialiais klientais. „Nejau pareigūnės turės apsimetinėti prostitutėmis, kad galėtų atskleisti tuos, kurie už pinigus siekia sekso paslaugų?“ – ironizavo kriminalinės policijos pareigūnai.  Policijos departamento Komunikacijos skyriaus viršininkas Ramūnas Matonis taip pat pripažino, jog nenaudojant kriminalinės žvalgybos metodų prostitucijos atvejus būtų labai sunku nustatyti. „Bent jau sprendžiant iš to, kiek per metus sulaikoma prostitučių, ir kiek – jų klientų. Santykis – apie 300 ir maždaug 20. Pagauti prostitutes lengviau negu jų paslaugų pirkėjus“, – kalbėjo R. Matonis.  

Lauktas siūlymas 

 Tačiau Lietuvos „Carito“ programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ vadovė Kristina Mišinienė įsitikinusi, kad perėjimas prie Skandinavijos šalyse taikomo atsakomybės už prostituciją modelio Lietuvai yra vienintelis būdas išlipti iš šio liūno. Mat tik tada atsiskleistų tikrasis prostitucijos mastas. „Šiuo metu prostitucija užsiimančius asmenis policija persekioja, todėl nežinome, kiek jų yra iš tikrųjų. Socialinės tarnybos negali susidaryti vaizdo, kokia yra situacija, kiek esama manipuliacijų ir spekuliacijų šia tema“, – tikino K. Mišinienė.  Pasak programos vadovės, vieni kalba apie elitines prostitutes, kiti – apie žmonių išnaudojimą toje srityje, tačiau realios padėties niekas nežino. Tik jai atsiskleidus atsiras galimybė kurti pagalbos tarnybas, nes šiandien specialistai negali pasiūlyti jokios išeities, kaip išbristi iš prostitucijos liūno, nors daugelis Vakarų Europos valstybių tai sėkmingai daro.  K. Mišinienės manymu, atsisakius prostitucija besiverčiančiųjų persekiojimo, pavyktų sumažinti ir korupcijos lygį, nes, anot jos, gali būti, kad šią sritį kontroliuojantys policijos pareigūnai ir patys naudojasi prostitučių paslaugomis. Todėl būtina „nukabinti“ seksualines paslaugas teikiančius asmenis, nesvarbu, ar tai moterys, ar vyrai, nuo sutenerių „kabliuko“ ir nuo tų, kurie nori pasinaudoti jų padėtimi. „Dažnu atveju tai nėra savanoriškai pasirinkta „profesija“. Ją lydi išnaudojimas, prievartavimas. Todėl tikrai nemanau, kad persekiojant šiuos žmones galima ko nors pasiekti“, – tvirtino K. Mišinienė.

 Nepakanka vien panaikinti baudas 

 Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojui Stasiui Šedbarui suprantamas parlamentarių noras pagelbėti prostitucijos aukoms, tačiau jų siūlymas Administracinių nusižengimų kodekse panaikinti atsakomybę už vertimąsi prostitucija, parlamentaro žodžiais, gali turėti labai blogų pasekmių, nes tai panašu į prostitucijos legalizavimą. „Juk baudų panaikinimas neišsprendžia problemos. Turi būti visa sistema, apimanti ir integraciją, ir pagalbą, ir kontrolę“, – svarstė S. Šedbaras.  Pasak jo, pasiekti gerų rezultatų įmanoma ir kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, plačiau taikant atleidimą nuo atsakomybės. O priėmus siūlomas pataisas galima sulaukti ne prostitucijos masto sumažėjimo, bet priešingai – padidėjimo. 

Kazys Kazakevičius 

Publikuota 2015 m. Lapkričio 28 d. http://lzinios.lt