Straipsniai - 2018

KALBĖTA APIE PREKYBĄ ŽMONĖMIS IR JŲ IŠNAUDOJIMĄ („WWW.KAZLURUDA.INFO”, 2018-08-09)

Birželio 19 d. viešosios įstaigos Kazlų Rūdos socialinės paramos centro „Šiltuose namuose“ viešosios įstaigos „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras“ atstovai vedė paskaitą, skirtą prevencijai prieš prekybą žmonėmis ir jų išnaudojimą.

Joje dalyvavo ne tik „Šiltuose namuose“ dirbantis kolektyvas, bet ir šios įstaigos klientai, taip pat Paramos šeimai tarnybos darbuotojai ir klientai.

Paskaitos metu sužinota apie žmonių išnaudojimo rūšis, tokias kaip: prekyba organais, vergiškas darbas, išnaudojimas nusikaltimų vykdymui ir kt. Taip pat supažindinta su informacija kur galima kreiptis, patyrus išnaudojimą ar įtariant vykstančią prekybą žmonėmis.

Pasak paskaitos dalyvių, susitikime išgirsta informacija buvo labai naudinga, o įgytos žinios padės atpažinti ir užkirsti kelią prekybos žmonėmis ir jų išnaudojimo atvejams.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
Autorius: Ieva Arbataitienė