Naujienos

Ką veikiame Tauragėje? - 2021-01-24

Žurnalisto, žmogaus teisių aktyvisto Jono Valaičio straipsniai apie prekybos žmonėmis lauką Tauragėje paskatino ir mus peržvelgti savo patirtį šiame regione.
Nebuvo lengva čia įkurti skyrių – nors prekių, žmonių kontrabanda, prekyba žmonėmis prieš dešimtmetį regione klestėjo, nebuvome svetingai sutiktos, teko atkakliai siūlytis.
Būtent čia gavome daugybę vertingų pamokų ir stiprių išgyvenimų – matėme negailestingai persekiojamas liudijančias prieš prekeivius žmonėmis jų aukas, mušamas laidais vaikų akivaizdoje, atsivejamas iki pat teismo slenksčio, pirmą kartą čia susidūrėme su nusikaltėlių advokatu, kuris su žmona organizavo spaudimą nukentėjusiems…
Tauragėje, savivaldybės salėje, pakviestas pasveikinti pirmą prieš prekybą žmonės konferenciją, vietos klebonas įraudęs plasnojo, kad „nu kokios čia aukos, nori lengvų pinigų, tai ir parsidavinėja”, o šalia sėdintis pastorius pritariamai linksėjo…
Bet Tauragėje sutikome beprotiškai atkaklią jauną kriminalistę, kuri viena po kitos siuntė sudėtingiausias bylas į teismą, o dėka dviejų seserų, pasirinkusių bendruomenės pareigūnių kelią, galėjome vykdyti kokią tik sumanę prevenciją.
Simboliška, kad šiandien mūsų komandos vadovė, organizuojanti visų skyrių darbą, centro „smegenys”, dirba būtent Tauragėje.
Iššūkiai niekur nedingo, tačiau ir bendradarbių jau – visas būrys.