Straipsniai - 2016

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimnazijoje prevencinė paskaita („bite.joniskelis.lm.lt”, 2016-04-08)

2016 m. balandžio 6 d. gimnazijos aktų salėje įvyko prevencinė paskaita  “Prekyba žmonėmis”. Jos tikslas – padėti mokiniams likti nepriklausomiems, mokyti, kaip jie galėtų atpažinti ir išvengti  prekeivių žmonėmis bei jų išnaudojimo, suteikti žinių, kur prireikus galėtų ieškoti pagalbos. Paskaitą skaitė Panevėžio skyriaus Caritas socialinė darbuotoja Monika Murnikaitė, jai talkino Pasvalio Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistės Žaneta Ginaitė ir Laura Kavaliauskaitė.

Paskaitos lektorė pateikė  išsamią ir naudingą informaciją apie prekybos žmonėmis rūšis, nusikaltėlių naudojamus būdus aukoms privilioti, taip pat pagalbos paieškos būdus  ir atsargumo priemones. Lektorė rėmėsi realiais pavyzdžiais iš savo veiklos.  Pasvalio Vaiko teisių apsaugos atstovės dalino mokiniams informacines korteles apie prekybą žmonėmis.

Paskaitos pabaigoje buvo demonstruojamas filmas, kuriame prekybos žmonėmis aukos dalinasi savo skaudžia patirtimi.

Baigdama Carito atstovė M. Murnikaitė palinkėjo mokinimas būti budriems, atsargiems ir nepakliūti į prekiautojų žmonėmis pinkles.

 

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2016-04-08, http://www.bite.joniskelis.lm.lt/2016/04/prevencine-paskaita-prekyba-zmonemis/