Straipsniai - 2017

IŠ LEKTORIŲ LŪPŲ-APIE PREKYBA ŽMONĖMIS PAVOJUS („WWW.DRG.LT”, 2017-11-23)

Nuotr. Gausiai susirinkusiems dalyviams VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu“ centro lektorės pasakojo ir tikras prekybos žmonėmis aukų istorijas, kurios sukrėtė ne vieną.
„Prekybos žmonėmis pavojai – ką žinome apie tai?“ – tokiu pavadinimu antradienį rajono policijos komisariate vyko mokymai, kuriuose dalyvavo per 50 dalyvių: bendruomenės pareigūnai, seniūnijų socialinio darbo organizatorės, mokyklų socialinės pedagogės ir psichologės, Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir kt. specialistai, bendruomenių, įstaigų atstovai.
VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu“ centro lektorės Justina Stakaitytė ir Vaida Matusevičiūtė susirinkusiems mokymų dalyviams pasakojo, kas tai yra prekyba žmonėmis, kokios jos formos, verbavimo būdai, galimos aukos, ką daryti, jei tampi prekybos žmonėmis auka, kur kreiptis pagalbos, ką daryti ruošiantis vykti dirbti į užsienį. Lektorės pasakojo ir tikras prekybos žmonėmis aukų istorijas. Didelis skaičius susidomėjusiųjų šia tema ir problema nustebino lektores. Jos mielai atsakinėjo į klausimus, pasakojo apie „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu“ centro atliekamas funkcijas, realią pagalbą į prekybos žmonėmis tinklą patekusiems žmonėms, dalino informacines skrajutes, knygas apie prekybą žmonėmis.
Pasak bendruomenės pareigūnės Aušros Mockevičiūtės, lektorės žadėjo pagelbėti vykdant prevenciją mokymosi įstaigose vyresnių klasių moksleiviams. Mokymų paslauga bus apmokėta iš lėšų, gautų iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, laimėjus prevencinių programų konkursą.