Straipsniai - 2017

Į KAUNO VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRĄ „SAULUTĖ” ATVYKO LIETUVOS CARITO ATSTOVĖ VAIDA MATUSEVIČIŪTĖ SU PASKAITA: ,,PROSTITUCIJOS IR PREKYBOS ŽMONĖMIS PAVOJŲ YPATUMAI“ („WWW.KVSCSAULUTE.LT”, 2017-02-02)

2017m. vasario 2d. į Kauno vaikų socializacijos centrą „Saulutė” atvyko Lietuvos Carito atstovė Vaida Matusevičiūtė su paskaita: ,,Prostitucijos ir prekybos žmonėmis pavojų ypatumai“, kurios metu pateikė daug naudingos informacijos Centro ugdytinėms apie egzistuojančius pavojus, t.y. žmones, kurie siūlydami „gerą darbą“ ir „didelius pinigus“ gali apgauti ir įvilioti į prostitucijos vergiją. Ugdytinėms buvo suteikta informacija, kaip atpažinti galimus sutenerius, kad išvengti liūdnų ir skaudžių pasekmių. Kiekviena gavo po skrajutę su telefoniniais kontaktais kur kreiptis dėl pagalbos, jei vis dėl to kas nors panašaus atsitiktų.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
Publikuota: 2017m. Vasario 2d.,