Straipsniai - 2017

GRIOVĖME MITUS APIE SEKSUALINĘ PRIEVARTĄ („MARGARITA.LT”, 2017-10-12)

Spalio 10 d. Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos 10 klasės mokiniams vyko prevencinė paskaita apie seksualinę prievartą. Drauge bandėme suvokti tikrąjį šio reiškinio baisumą, sklaidyti metų metais kuriamus mitus.
Pasak Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro programos „Prieš seksualinę prievartą“ koordinatorė Bernadetos Dumskytės, vis dažniau išaiškėja atvejai, kai seksualinę prievartą ir išnaudojimą patiria ne moterys, bet vyrai ir vaikai. Todėl būtina praskleisti tylos uždangą ir sugriauti mitus apie seksualinę prievartą.
Prevencinės paskaitos metu buvo, kalbama apie tai, kad patyrusieji seksualinę prievartą negali savarankiškai atsistoti ant kojų, jiems reikalinga mūsų pagalba. Seksualinė prievarta Lietuvoje iki šiol yra tabu ir yra daug mitų, ypač apie vaikų seksualinę prievartą. Buvo kalbama apie tuos mitus, nagrinėjama iš kur jie kyla ir kodėl. Buvo aptarti skirtingi prievartautojų bruožai bei galimos seksualinės prievartos pasekmės aukai.
Mokiniams buvo pateikta informacija, kad Kovos su prekybos žmonėmis ir išnaudojimu centras teikia nemokamą socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo seksualinės prievartos ir įvairių prekybos žmonėmis formų: prostitucijos, prievartinio darbo, išnaudojimo nusikalstamoms veikoms, fiktyvių santuokų, elgetavimo ir pan.
Autorė Ieva Gabriūnienė