Straipsniai - 2016

Forumas – diskusija „Naujų prekybos žmonėmis formų problematika ir tarpžinybinis bendradarbiavimas Zarasų rajone” („www.zarasai.lt”, 2016-11-16)

Prekybos žmonėmis reiškinys tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje vis dar klesti, nepaisant didelių pastangų kovojant su juo. Ilgą laiką Lietuvoje prekyba žmonėmis buvo siejama tik su seksualiniu išnaudojimu ir vergišku darbu, tačiau šiandien vis dažniau sutinkamos ir naujos prekybos žmonėmis formos – išnaudojimas nusikalstamoms veikoms atlikti, fiktyvios-išnaudojančios santuokos ir kita.

Lietuvos Caritas programa „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ nuo 2001 m. aktyviai kovojanti su prekybos žmonėmis reiškiniu, šiuo metu, kartu su Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Lietuvoje, įgyvendina projektą „Naujų prekybos žmonėmis formų pavojus Šiaurės Rytų Lietuvoje: savivaldybių ir NVO atsakas“. Jo metu siekiame ne tik įspėti, bei informuoti, bet ir paskatinti mūsų žmones nelikti abejingais, žinoti kur ir kaip kreiptis pagalbos.

Siekdami didinti specialistų kompetencijas ir stiprinti tarpdisciplininį bendradarbiavimą susiduriant su prekybos žmonėmis reiškiniu ir naujomis prekybos žmonėmis formomis, maloniai kviečiame Jūsų institucijos atstovus dalyvauti forume-diskusijoje „Naujų prekybos žmonėmis formų problematika ir tarpžinybinis bendradarbiavimas Zarasų rajone“, kuri įvyks 2016m. lapkričio 17 d., pradžia – 10:00 val., trukmė 2,5 val., Zarasų rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje (Sėlių a. 22, 32110, Zarasai).

Registruotis el. paštu savanoriai@anti-trafficking.lt iki 2016 m. lapkričio 15 d. (registruojantis nurodyti vardą, pavardę, institucijos/organizacijos/įstaigos pavadinimą, pareigas bei kontaktus).

Lietuvos Caritas
Programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“

Vadovė Kristina Mišinienė

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2016-11-16, http://www.zarasai.lt/naujiena_forumas-diskusija-nauju-prekybos-zmonemis-formu-problematika-ir-tarpzinybinis-bendradarbiavimas-zarasu-rajone_7168