Straipsniai - 2017

EDUKACINIS SEMINARAS VŠĮ „GERUMOS RANKOS” („FACEBOOK.COM”, 2017-01-14)

Sausio 14 dienos popietę, VšĮ ,,Gerumo rankos“ jaunimas, bei patys geriausi draugai iš Bukonių km. gausiai rinkosi klausyti seminaro tema ,,Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“. Ramią šeštadienio popietę sulaukėme viešnios iš Lietuvos Carito. Socialinė darbuotoja Vaida Matusevičiūtė pasidalino savo patirtimi bei praktika apie opias nūdienos problemas, susijusias su žmogaus laisvės apribojimu. Buvo pristatoma išties vertinga informacija, apie išnaudojimo formas ir kokios būna pasėkmės jų aukoms.
Lietuva yra prekybos žmonėmis aukų kilmės šalis. Lietuviai, neretai jauno amžiaus merginos ir vaikinai, kurie įvairiais verbavimo būdais yra įtraukiami į prekybos žmonėmis tinklą, dažniausiai yra išvežami į įvairias užsienio šalis, tačiau prekyba žmonėmis prasideda jau čia, Lietuvoje. Neretai vėliau aukos patenka į tarptautinius prekybos žmonėmis tinklus, iš kurių ištrūkti yra labia sudėtinga. Tai rodo, kad visuomenė dar nepakankamai įvertina šio nusikaltimo pavojingumo ir masto. Dėl šios priežasties, buvo aiškinama kad ir jauname amžiuje vaikas, gali tapti išnaudotojų taikiniu, ir įsivelti prostitucijos, darbo vergystės, organų prekybos ar pedofilijos tinklą. Tad pristatyta itin vertinga informacija kaip apsisaugoti nuo šio reiškinio ir kur ieškoti pagalbos jei ištinka nelaimė. Lektorė aiškiai ir kokybiškai apibūdino realią situaciją Lietuvoje, pateikė praktinių pavyzdžių, noriai atsakinėjo į iškilusius klausimus.
Vaikai rodė didžiulį susidomėjimą pateikta statistika, noriai klausėsi paskaitos. Tikime kad tokia prevencinė priemonė turi padėti jaunimui ateityje išvengti baisios nelaimės ir netapti išnaudotojų taikiniu. Informacijos reikšmė didelė, padėsianti vaikams ateityje būti atidesniems ir kruopščiai tikrinti informaciją susijusią su darbo santykiais, bei išvykstant į užsienį. Taip mokoma vaikus dalintis žiniomis ir skatinama jų savimonė.
Po paskaitos dar ilgai niekas nesiskirstė namo, visi dalijosi įspūdžiais, įdomiais pasakojimais. Vaikai džiaugėsi sutikę vieni kitus, gamino pietus, ruošė staigmeną namų šeimininkui klebonui kun. Tomui Trečiokui.
Nuoširdžiai dėkojame Vaidai Matusevičiūtei už perteiktas žinias, savanorei Gailei už pagalbą ir reikalingas biologijos pamokėles bei tariame DIDELĮ AČIŪ Ses. Pranciškai už visokeriopą pagalbą organizuojant seminarą.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.