Straipsniai - 2014

DISKUTUOTA APIE PREKYBĄ ŽMONĖMIS ("MANORADVILISKIS.LT", 2014-05-21)

Radviliškio rajono savivaldybės didžiojoje salėje susirinkę Radviliškio rajono socialiniai darbuotojai, vaiko teisių apsaugos specialistai, švietimo srityje dirbantys psichologai, policijos atstovai, Lietuvos „Caritas“ ir Radviliškio rajono savivaldybės vadovai diskutavo apie prekybos žmonėmis problematiką Radviliškio krašte. Susirinkusius į diskusiją pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis. Jis akcentavo šios diskusijos svarbą ir sakė tikįs, kad šios diskusijos rezultatai bus paviešinti plačiau. „Prekyba žmonėmis – opi problema, bet, tiesiogiai su ja nesusisidūrę, mažai kreipiame į ją dėmesio. Dažnai kaltiname pačius nukentėjusiuosius, kad patiklūs, kad per daug pasitiki svetimais žmonėmis. Nesusimąstome, kad aukos – dažniausiai socialiai pažeidžiami žmonės, kuriems stinga socialinių įgūdžių. Tikiu, kad šios diskusijos pagrindinė esmė – pranešti žinią visiems apie tai, kad prekyba žmonėmis vyksta. Labai svarbu kalbėti apie tai socialinės rizikos šeimų vaikams, vaikų namų globos auklėtiniams, visuomenei“, – kalbėjo K. Augulis. Diskusijos moderatorė Marytė Puidokienė, Lietuvos „Caritas“ koordinatorė Šiaulių regionui, trumpai pristatė Lietuvos „Caritas“ vykdomą projektą „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“. Ji teigė, kad problema, apie kurią susirinko kalbėtis įvairias institucijas atstovaujantys specialistai, yra skaudi. „Remiantis statistika, pasaulyje kas trisdešimt sekundžių yra parduodamas žmogus. 5,5 milijono iš jų yra vaikai vergai ir seksualiniais tikslais išnaudojamos moterys. Žmonės yra parduodami prostitucijai, vergiškiems darbams atlikti, nusikalstamai veiklai vykdyti, organų transplantacijai, todėl svarbiausias šio susitikimo tikslas – aptarti prevencijos, baudžiamojo nusikaltimus įvykdžiusių asmenų persekiojimo, pagalbos nukentėjusiems asmenims teikimo, bendradarbiavimo tarp institucijų klausimus“, – kalbėjo M. Puidokienė. Ji pabrėžė institucijų, dirbančių su šia problema susijusioje srityje, tarpusavio bendravimo svarbą, kalbėjo apie pagalbos nukentėjusiems galimybes. Radviliškio rajone nuo 2004 m. Lietuvos „Caritas“ projekto darbuotojos padėjo 31 nukentėjusiam asmeniui, iš jų 11 buvo išorinės prekybos žmonėmis aukos (išvežtos į užsienį). Diskusijoje dalyvavęs Radviliškio  rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus viršininkas Dalius Kryžanauskas teigė, kad svarbiausias uždavinys yra iš anksto pamatyti potencialius pavojus ir užkirsti kelią nusikalstamai veikai. Jis teigė, kad seniūnijų socialiniai darbuotojai turi dirbti aktyviai, bendrauti su bendruomene, nebijoti skambinti policijai kilus įtarimui dėl vieno ar kito asmens elgesio. Susirinkusiesiems jis pristatė bendruomenės pareigūno, kuris vykdys bendruomenės nario policijoje vaidmenį, užtikrins tiesioginį ryšį tarp kitų policijos padalinių ir bendruomenės, pareigybę. Jis tiegė, kad prekybos žmonėmis bylų Radviliškio rajone jau seniai nebuvo, bet tai nereiškia, kad tokios veiklos nuskaltėliai nevykdo. Potencialios tokių nusikaltimų aukos – vaikų globos namų auklėtiniai, socialiai pažeidžiamas jaunimas iš menkai finansiškai apsirūpinusių šeimų. Nusikaltėliai – geri psichologai. Jie moka taip patraukti auką prie savęs, kad ji net nesupranta esanti auka, prisiriša prie išnaudotojo, o nutraukus bendravimą su nusikaltėliu, vėliau gali vėl mėginti ieškoti su juo kontakto. Susitikime kalbėta ir apie nukentėjusiųjų psichologinį portretą, apie iššūkius, su kuriais susiduriama atpažįstant nepilnamečių išnaudojimo, prekybos žmonėmis atvejus, apie prekybos žmonėmis prevenciją, apie socialinių problemų šeimose sprendimo būdus, pristatyta teisinė prekybos žmonėmis ir įtraukimo į prostituciją bazė, policijos veiksmai prekybos žmonėmis prevencijos srityje. Tikimasi, kad šiame susitikime įgytos žinios bei išdiskutuoti klausimai padės socialiniams darbuotojams, švietimo srities specialistams, policininkams iš anksto pamatyti nusikalstamos veikos – prekybos žmonėmis – užuomazgas, atpažinti nusikaltimą organizuojančius asmenis ir potencialias aukas ir užkirsti kelią nusikaltimui bei efektyviai spręsti aukų reintegracijos klausimus. 

 Publikuota 2014 m. gegužės 21 d. http://www.manoradviliskis.lt