Straipsniai - 2016

Diskusija bendradarbiavimo stiprinimui („www.silale.lt”, 2016-07-08)

Liepos 5 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos salėje įvyko apskritojo stalo diskusija „Suvienytomis jėgomis prieš smurtą“, kurį organizavo Lietuvos Caritas ir Vaiko teisių apsaugos skyrius. Diskusijos dalyvius sveikinęs Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas pasidžiaugė bendradarbiavimo stiprinimu su Nevyriausybinėmis organizacijomis bei pažymėjo, jog per keletą paskutinių metų prekybos žmonėmis požymių turinčių veikų fiksuojama ir mūsų rajone. Skaudžiausia, kad į tokį nusikaltėlių tinklą papuola nepilnamečiai.
Kaip pažymėjo Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Vygandas Mylimas, Tauragės apskrityje 2015 m. buvo atliekami keturi, o  2016 m. – 3 tyrimai. Šilalės rajone šiais metais buvo  atliekamas vienas tyrimas dėl prekybos  žmonėmis, tačiau dėl įrodymų trūkumų jis buvo nutrauktas. Daugiausiai į užsienį išvežama seksualinio išnaudojimo tikslais, vagiliavimui arba sudaromos fiktyvios santuokos su užsieniečiais.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Birutė Sragauskienė akcentavo bendradarbiavimo svarbą, pastebėjo, jog reikalinga derinti veiksmus teikiant pagalbą nukentėjusiems asmenims, paminėjo, jog bendradarbiaujama su Tauragės Caritas skyriaus atstove Ona Krenciūte, kuri taip pat dalyvavo diskusijoje.
Justina Stakaitytė, Lietuvos Caritas atstovė, koordinatorė socialiniam darbui, kalbėjo apie vykdomą projektą „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“, supažindino su teikiama pagalba ir kvietė visus būti bendruomeniškais bei apie įtartinus atvejus informuoti atsakingas institucijas. Kad mūsų bendruomenėje dar vadovaujamasi principu –  nieko nematau ir negirdžiu – labai gerai įrodė neilgas filmukas „Skausmo kapitonas“.

Diskusijoje dalyvavo seniūnijų socialiniai darbuotojai, Socialinės paramos skyriaus, Švietimo pagalbos tarnybos,  Specializuoto pagalbos centro ir Visuomenė sveikatos biuro atstovai, taip pat Šilalės rajono policijos komisariato pareigūnė.

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2016-07-08, http://silale.lt/go.php/lit/Diskusija-bendradarbiavimo-stiprinimui