Naujienos

Dar kartą apie seksualinę prievartą - 2020-11-24

Seksualinės prievartos aukų balsai vis stiprėja.
Tačiau kai kurios jų niekada nesulauks teisingumo, nes senaties terminas patikimai saugo jų skriaudėjus.
Į mus kreipėsi dvi jaunos moterys dėl vaikystėje patirto seksualinio tvirkinimo, atsinešdamos daugybę dokumentų apie tada pradėtus ikiteisminius tyrimus, nutrauktus, vėl pradėtus, nutrauktus…
Istorijos centre – buvęs parapijos klebonas, aktyvus ir mėgstamas tikinčiųjų, tačiau likęs vienumoje su mergaitėmis sunkiai valdydavęs savo potraukį joms.
Skaudu, jog tų tolimų vasarų pas močiutę įvykiai turėjo tokį griaunantį poveikį nukentėjusių mergaičių ateičiai – niekas neužsimiršo, visos detalės aštriai įsirėžė atmintin, virto nesibaigiančia kankyne ir stabdžiu judėti į priekį.
„Bet nuo to niekas nemiršta!” – gynėsi teisiamas pedofilas Paul Shanley, buvęs populiarus jaunimo kunigas Bostone.
„Supraskite ir jį, jam labai sunku” – Lietuvoje įtikinėja visuomenę Bažnyčios hierarchas, nors vaikų pornografines nuotraukas platinęs jo kunigas nesupranta, ką čia blogo darė.
Jei negalime sustabdyti iškrypusių klounų, dėkime pastangas prakalbinti jų aukas kuo anksčiau.
Kas iš tų pavėluotų apgailestavimų?