Straipsniai - 2016

Apskritojo stalo diskusijoje – padėka bendruomenės pareigūnei („taurage.policija.lt”, 2016-04-12)

Vakar Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Tauragės apskr. VPK) atstovai dalyvavo Tauragės r. savivaldybėje apskrito stalo diskusijoje kovos prieš prekybą žmonėmis ir pagalbos nukentėjusiems tema.

Be policijos pareigūnų, ministerijų, savivaldybės, nevyriausybinių organizacijų atstovų, susitikime taip pat dalyvavo ir Tauragės apskr. VPK kapelionas Gintaras Lengvinas bei Lietuvos policijos kapelionas Algirdas Toliatas.

Susitikimo metu buvo aptarta prekybos žmonėmis situacija Tauragės regione, kalbėta apie pagalbą nukentėjusiems asmenims, svarstytos įvairios galimybės, kurių dėka būtų siekiama sumažinti šios nusikalstamos veikos mąstą. Taip pat vyko diskusija apie efektyvų tarpžinybinį bendradarbiavimą, užkertant kelią šiam sunkiam nusikaltimui.

Apskrito stalo diskusijoje „Caritas“ atstovė Kristina Mišinienė, įteikė padėką Tauragės apskr. VPK bendruomenės pareigūnei Raimonda Žvynakienei už aktyvų dalyvavimą prevencinėje akcijoje mieste „Nepirk vogtų daiktų“.

Susitikimo pabaigoje akcentuota tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba tiek kovojant su tokio pobūdžio nusikalstamumu, tiek teikiant pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis.

 

Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Publikuota: 2016-04-12, http://www.taurage.policija.lt/lt/naujienos/apskritojo_stalo_diskusijoje__padeka_bendruomenes_pareigunei.html