Straipsniai - 2019

ABITURIENTAMS APIE PREKYBĄ ŽMONĖMIS ("WWW.VYDUNAS.LT", 2019-10-18)

2007 metais ES Teisingumo, laisvės ir saugumo komisaras F. Frattini pranešė, kad spalio 18 diena skelbiama pirmąja Europos kovos su prekyba žmonėmis diena.

Šiemet, spalio 14–17 dienomis, Tauragės VPK Šilutės PK pareigūnė Jurgita Kaktienė ir Kovos su prekyba ir išnaudojimu centro Klaipėdoje darbuotoja Jurgita Paužienė ketvirtų klasių gimnazistus supažindino su prekybos žmonėmis mitais ir tikrove.

Dideli emigracijos skaičiai rodo, kad Lietuvos piliečiai yra rizikos zonoje, gali nukentėti nuo prekybos žmonėmis. Tai sunkiai išaiškinami nusikaltimai, apie daugelį atvejų pareigūnai nė nesužino, o pasekmės labai skaudžios. 90 procentų visų aukų, parduotų Lietuvoje, yra iki 25 metų amžiaus. Paskutiniais metais daugėja išsilavinusių aukų, didėja daugkartinių išvežimų skaičius, atsiranda naujų išnaudojimo formų. Keičiasi prekybos žmonėmis formos, mastas, aukų verbavimo taktika ir išnaudojimo būdai.

Daugiau informacijos apie prekybą žmonėmis ir pagalbą aukoms bei jų artimiesiems galima rasti internete: http://www.anti-trafficking.lt

Jūratė Gusevienė, socialinė pedagogė

.Dėmesio!

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Autorius: Jūratė Gusevienė

Publikuota: 2019m. Spalio 18d., http://vydunas.lt/abiturientams-apie-prekyba-zmonemis/