Ar esi prostitucijos rėmėjas? (KOPŽI),
2020 m.
M. Karalius: Ar saugu siekti teisingumo?
(KOPŽI), 2020m.
Pagalbos kortelės (KOPŽI),
2020m.
Prostitucija nėra darbas. Tu verta geresnio. (KOPŽI), 2019m.
Aš - ne prekė! (Kanados ambasada, KOPŽI),
2019 m.
Tave verbuoja nusikaltimams? (KOPŽI) 2018 m.
Moteris ne Daiktas, (KOPŽI, Abolicionistų Platforma), 2018m.
Gidas seksualinę prievartą patyrusiems vyrams (KOPŽI), 2018m.
Pabėgai iš namų? Tu mums rūpi, paskambink! (KOPŽI), 2018m.
Dabar aš spąstuose (KOPŽI),
2018 m.
Ilgai ir laimingai?
(KOPŽI),
2017m.
Pranešk apie patirtą seksualinę prievartą! (KOPŽI), 2017m.
Pornografija žaloja. Ar ji tau reikalinga? (KOPŽI), 2017m.
Prisidėk prie kovos su prekyba žmonėmis (KOPŽI), 2017m.
Naujų prekybos žmonėmis formų pavojus 2016 m.
Prekybos žmonėmis situacija Lietuvoje
2016 m.
Programos
skrajutė
2016 m.
Programos skrajutė "Nepirk vogtos prekės", 2016 m.
Prekybos žmonėmis ir fiktyvių santuokų prevencija, 2016m.
Fiktyvi santuoka yra pavojinga,
2016 m.
Leisk Tau
Padėti
2016 m.
E.Plytnikaitė
"Nematomi"
2016 m.
"Prekyba žmonėmis: ko nepasako specialistai", 2016 m.
Programos plakatas "Ar žinai, kad..?",
2016 m.
"Lietuvos teismų praktika prekybos žmonėmis bylose", 2015 m.
M.Žičkutė - Lindžienė "Prostitucijos šešėlyje: sekso pirkėjai", 2015 m.
Programos lipdukas "SOS pagalbos numeris",
2015 m.
"Prekybos žmonėmis problematika pasienio regionuose" , 2015 m.
Programos skrajutė "Neparduok manęs" (II), 2015 m.
"Viskas turėjo būti kitaip..." , 2004 m., 2015 m.
Programos skrajutė
"Do not sell me",
2014 m.
Programos skrajutė "Neparduok manęs" (I), 2014 m.
Programos plakatas "Neremk prekybos žmonėmis", 2014 m.
Programos plakatas "Prostitucijos paklausa gimdo pasiūlą", 2013 m.
Programos skrajutė "ECAT'',
2013 m.
Programos
plakatas
2010 m.
Programos
skrajutė
2010 m.
Programos plakatas "Sos! Prekyba žmonėmis",
2006 m.
Programos plakatas "Stop Sex Tourism in Lithuania", 2005 m.