2014m.

LAIKMEČIO PROBLEMA – PREKYBA ŽMONĖMIS („LAIKRASTISPLUNGE.LT“, 2014-03-07)

Kovo 4 d. Plungės trumpalaikės globos centre susirinkę socialiniai darbuotojai diskutavo labai opia tema – analizuotos prekybos žmonėmis problemos, aptarti teisiniai aspektai ir pagalbos nukentėjusiesiems galimybės.  Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) atstovė Jurgita Bidvienė pasidžiaugė, kad per pastaruosius dvejus metus tokių bylų Plungėje nebuvę.Seminare dalyvavę socialiniai darbuotojai susidomėję klausėsi Lietuvos „Caritas“ projekto „Pagalba prostitucijos …

LAIKMEČIO PROBLEMA – PREKYBA ŽMONĖMIS („LAIKRASTISPLUNGE.LT“, 2014-03-07) Skaityti daugiau »

LIETUVA (NE)SUBRENDO ŠIAURIETIŠKAM MODELIUI (“LZINIOS.LT”, 2014-03-01)

Eu­ro­pos Par­la­men­tas (EP) pri­ėmė tei­siš­kai ne­įpa­rei­go­jan­čią re­zo­liu­ci­ją, ku­ria siū­lo ne­tai­ky­ti bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pros­ti­tu­tėms. Su pros­ti­tu­ci­jos au­ko­mis dir­ban­tys ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai ti­ki­si, kad Sei­mas at­siž­velgs į šį siū­ly­mą. Ta­čiau kai ku­riems po­li­ti­kams ky­la klau­si­mas, ar mū­sų vi­suo­me­nė jau su­bren­du­si to­kiems po­ky­čiams. EP nuo­mo­ne, veiks­min­giau­sia su pros­ti­tu­ci­ja ko­vo­ti pa­gal Šiau­rės ša­lių mo­de­lį. Jis nu­ma­to, kad bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė tai­ko­ma sek­sua­li­nių …

LIETUVA (NE)SUBRENDO ŠIAURIETIŠKAM MODELIUI (“LZINIOS.LT”, 2014-03-01) Skaityti daugiau »

KOVA SU PROSTITUCIJA: BAUSTI TIK SEKSO PIRKĖJUS? (“KAUNO DIENA”, 2014-02-26)

Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nariai siūlo bausti sekso pirkėjus. Jų nuomone, tai leis veiksmingiau kovoti su prostitucija. Europarlamentarai su nerimu pažymi, kad dėl skurdo ir ekonominių sunkumų vis daugiau moterų ir mergaičių priverstos užsiimti prostitucija. EP komitetas mano, kad geriausias būdas kovoti su prostitucija yra vadinamasis Šiaurės šalių modelis, pagal kurį …

KOVA SU PROSTITUCIJA: BAUSTI TIK SEKSO PIRKĖJUS? (“KAUNO DIENA”, 2014-02-26) Skaityti daugiau »

PREKYBA ŽMONĖMIS: SEKSUALINIO IŠNAUDOJIMO IR VERGOVĖS AUKOS (“ALYTUS.POLICIJA.LT”. 2014-02-21)

Nekalta pažintis internete ar kavinėje – tik vienas žingsnis nuo prostitucijos iki seksualinio moterų išnaudojimo ir prekybos žmonėmis, į kurią dažnai įtraukiami nepilnamečiai. Alytaus profesinio rengimo centre buvo organizuota prevencinė paskaita „Prekyba žmonėmis“. Paskaitą organizavo Lietuvos Carito vykdomo projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ darbuotojos, kurioje dalyvavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo …

PREKYBA ŽMONĖMIS: SEKSUALINIO IŠNAUDOJIMO IR VERGOVĖS AUKOS (“ALYTUS.POLICIJA.LT”. 2014-02-21) Skaityti daugiau »

PLINTA NAUJA PREKYBOS ŽMONĖMIS FORMA – IŠNAUDOJIMAS NUSIKALTIMAMS ATLIKTI (“15MIN.LT”, 2013-02-04)

Į Lietuvos „Caritą“ per metus pagalbos kreipiasi apie 120 prekybos žmonėmis aukų. Tačiau projekto projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ koordinatorė Kristina Mišinienė yra įsitikinusi, kad tai – tik ledkalnio viršūnė. Ji „Žinių radijui“ teigė ant rankų pirštų galinti suskaičiuoti atvejus, kai nukentėjusieji pagalbos kreipiasi patys. Daugeliu atveju tai daryti jie yra įpareigojami teisėsaugos …

PLINTA NAUJA PREKYBOS ŽMONĖMIS FORMA – IŠNAUDOJIMAS NUSIKALTIMAMS ATLIKTI (“15MIN.LT”, 2013-02-04) Skaityti daugiau »

MAŽAMEČIŲ MERGAIČIŲ PRIEVARTAUTOJAS VLADAS GUSTYS IŠ NAUJOSIOS AKMENĖS NUTEISTAS KALĖTI 14 METŲ (“15MIN.LT”, 2014-02-04)

Šiaulių apygardos teismas skyrė 14 metų nelaisvės mažamečių prievartautojui ir žagintojui Vladui Gusčiui, nuo kurio nukentėjo šešios mergaitės. Vienai jų nusikaltimo metu buvo vos dvylika metų. Vieną savo aukų prievartautojas laikė įkalinęs dvi paras. Šiaulių apygardos teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene Vytautas Jončas informavo, kad paskelbtas nuosprendis mažamečių seksualinio išnaudojimo byloje, kurioje Naujosios Akmenės …

MAŽAMEČIŲ MERGAIČIŲ PRIEVARTAUTOJAS VLADAS GUSTYS IŠ NAUJOSIOS AKMENĖS NUTEISTAS KALĖTI 14 METŲ (“15MIN.LT”, 2014-02-04) Skaityti daugiau »

TEISIAMI PAAUGLĮ KETINĘ PARDUOTI ŠILUTIŠKIAI (“BALSAS.LT”, 2014-01-27)

Pareigūnai tvirtina, jog iš mūsų šalies vergijon išvežama labai daug žmonių. Aukomis tampa ne tik merginos, bet ir suaugę vyrai, ir paaugliai. Tokie „vergai“ papildo Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Olandijos, Ispanijos, Skandinavijos šalių nelegalių beteisių pastumdėlių gretas. Vieni jų verčiami užsiimti prostitucija, kiti – vagiliauti ar elgetauti, treti – pardavinėti narkotikus ar sukčiauti. Taikinys – globos …

TEISIAMI PAAUGLĮ KETINĘ PARDUOTI ŠILUTIŠKIAI (“BALSAS.LT”, 2014-01-27) Skaityti daugiau »

TRYLIKAMETĘ PROSTITUTE DIRBTI VERTĘS MAŽEIKIŠKIS: SUSIRASK GERĄ VYRĄ (“DELFI.LT”, 2014-01-25)

Globos namai, iš kurių neretai ne tik į šeimas, bet ir tiesiog į gatvę bėga paaugliai, buvo ir iš Žemaitijos kilusios Jolantos prieglobstis (vardas pakeistas – DELFI). Atsiradus globėjų porai, Jolanta sakė džiūgavusi kad pagaliau kažkas ją priglaus, rūpinsis kaip savo šeimos nariu. Ir rūpinosi, kol globėjai nenusprendė skirtis. Viltis pagaliau turėti šeimą subliuško, o …

TRYLIKAMETĘ PROSTITUTE DIRBTI VERTĘS MAŽEIKIŠKIS: SUSIRASK GERĄ VYRĄ (“DELFI.LT”, 2014-01-25) Skaityti daugiau »

VERGOVĖ NUO VAIKYSTĖS: KUR VERBUOTOJAI RANDA SAVO AUKAS (“DELFI.LT”, 2014-01-10)

Kaip DELFI sakė „Lietuvos Carito“ prevencinės programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ koordinatorė Erika Panova, nepilnamečių įtraukimas į nusikalstamas veikas tebėra aktuali problema. Šiuo metu ypač jautri vieta – Lietuvos pasienyje esanti Tauragės apskritis. Pasak „Carito“ atstovės, dažniausiai vaikai vežami vagiliauti į Skandinaviją, Didžiąją Britaniją, Prancūziją, Olandiją, kitas šalis, nes „pagauti tiesiog deportuojami į …

VERGOVĖ NUO VAIKYSTĖS: KUR VERBUOTOJAI RANDA SAVO AUKAS (“DELFI.LT”, 2014-01-10) Skaityti daugiau »