Apskrito stalo diskusija Tauragės AVPK “Poveikis bendradarbiaujantiems su teisėsauga prekybos žmonėmis bylose – kaip juos apsaugoti?”
Balandžio 25, 2017

2017 m. balandžio 24 d. mūsų centro iniciatyva  surengta apskrito stalo diskusija “Poveikis bendradarbiaujantiems su teisėsauga prekybos žmonėmis bylose – kaip juos apsaugoti?” neatsitiktinai vyko Tauragės AVPK.
Šiandien čia yra “karščiausias” kovos su prekeiviais žmonėmis taškas Lietuvoje , todėl šių priešinimasis ir bandymas gąsdinti, įtakoti liudininkus yra neįtikėtinas.
Diskusijoje dalyvavo  Generalinės prokuratūros, Policijos departamento,Klaipėdos apygardos prokuratūros, Klaipėdos  ir Tauragės AVPK atstovai.
Diskusijos pradžioje susirinkusiems dalyviams buvo paaiškinta surengto apskrito stalo tikslas bei glaustai  pristatyta  PŽ specifika bei nukentėjusiųjų nuo PŽ apsaugos problema. Kalbant buvo pabrėžta, kad nusikaltėliai dideliu mastu taiko atvirą, įžūlų poveikį duodantiems parodymus ikit.tyrimuose ir teism. procesuose. Įvairiapusę psichosocialinę  pagalbą teikianti organizacija negali nukentėjusiųjų  apginti  nei ginklu, nei kitomis priemonėmis, nes apsauga turi būti teisėsaugos atsakomybė. Policijos komisariatai turėtų suprasti apsaugą kaip bendrą  rūpestį su pagalbos centru.
Diskusija buvo pradėta nuo konkretaus atvejo, bylos, kurioje  poveikis buvo taikomas visiems nukentėjusiems. Šios bylos prokuroras  R.Ušinskas papasakojo kaip ir koks  poveikis buvo vykdomas nukentėjusiems  ir kokiu mastu tai vyko. Prokuroras  pabrėžė, kad PŽ bylose duomenys turėtų būti įtvirtinami filmuojant ir tai būtų poveikio prevencija. Kita prevencinė priemonė galėtų būti viešinimas jau pasibaigus teismams, po galutinio sprendimo.
Kalbėjusi Tauragės AVPK KP ONTV pareigūnė A.Kasmauskytė paminėjo, kad parengtinio bylos nagrinėjimo metu įtariamiesiems buvo taikomos kardomosios priemonės, tačiau jos nepadėjo. Anot tyrėjos, norint apsaugoti nuo poveikio, būtina su nukentėjusiais palaikyti nuolatinį ryšį, kad auka pati praneštų  apie jai  darytą spaudimą. Pareigūnės teigimu, jei byloje bandoma paveikti liudytojus, tai įtariamieji tuo tik patvirtina, kad jie tikrai yra kalti. Ji akcentavo, kad šioje byloje įtariamieji darė poveikį net kalėdami, net per savo advokatus.
Kalbėjusios tyrėjos kolegė pareigūnė V.Knystautienė papasakojo, kad jos tiriamose  bylose - sudėtingos aukos - nepilnamečiai, todėl jai tenka pasitelkti visas psichologines žinias ir rasti kontaktą ne tik su nukentėjusiaisiais, bet ir su jų šeimomis (jeigu jie jas turi), nes nepilnamečiai neatvirauja, nepasakoja apie jiems taikomą poveikį.  Jie linkę prisiimti kaltę už suaugusius nusikaltimų organizatorius.  Pareigūnė paminėjo, kad trūksta žinių, kaip dirbti su sunkiais nepilnamečiais, ji nėra dalyvavusi jokiuose specialiuose kursuose.
Diskusijoje dalyvavusi Tauragės AVPK prevencijos poskyrio vyr.spec. R. Žvynakienė pabrėžė visuomenės švietimą (kaip apsaugoti kitus ir patiems apsisaugoti). Ji akcentavo, kad kaimuose iš kas antros  šeimos kažkuris narys vis išvažiuoja, vogti ar dar kažką „veikti“. Gaila, bet pareigūnė nepaminėjo, ką daro su šia turima informacija. Jos prašyta, kad turint tokios informacijos, reikėtų ją perduoti socialinę pagalbą teikiančioms organizacijoms, VTAS-ui  ar pan.
Diskusijos dalyvius  gerokai  nustebino pavėlavęs Tauragės savivaldybės tarpžinybinės grupės koordinatorius K.Vaičaitis. Jis  išsakė savo kategorišką nuomonę, kad “nesibaigiančios  diskusijos” jam jau nusibodo, jos  nieko nepakeis ir nei vieno neapsaugos. Jo manymu, visi sprendimai priimami Vilniuje valdžios, ir kol tų sprendimų nėra, tai niekas ir nesikeis. Koordinatorius išreiškė didžiulį rūpestį savivaldybės soc.darbuotojais, nes jų saugumu niekas nesirūpina ir jie yra neapsaugoti, o savivaldybė tam pinigų neturi. Na, manome, kad šis ponas turi dvi  pasisakymų versijas – viena yra skirta “valdžiai Vilniuje”, joje yra vaizduojama didelė pagalba PŽ aukoms, “viską turime ir nieko netrūksta”, o antrojoje, daug ciniškesnėje, aukos yra pačios kaltos dėl savo nelaimių ir "nelaukite, kad viską metę, pulsime čia joms padėti".
Iš Klaipėdos AVPK KP ONTV atvykęs  II sk. tyrėjas S.Jurinas pabrėžė, kad jų bylose nukentėjęs asmuo  nėra paliekamas likimo valiai. Juo rūpinamasi iki bylos nagrinėjimo pabaigos. Greta tyrėjo visada yra  operatyvininkas, kuris ir rūpinasi nukentėjusiuoju  iki  teismo  proceso pabaigos.
Apibendrinti šią tikrai įdomią diskusiją buvo paprašyta Generalinės prokuratūros atstovės A.Japertienės.  Prokurorės nuomone, bendras išvadas yra sunku pateikti, nes  įtariamųjų ar kaltinamųjų poveikiai liudytojams yra daromi įžūliai, pareigūnų pastatyti prie kiekvienos aukos neįmanoma. Anot  prokurorės , geriausias sprendimas - išradingumas. Pareigūnai PŽ aukomis rūpinasi, tačiau galima konstatuoti, kad apsaugos problema tikrai  yra. 
Mes dėkojame visiems dalyviams už mintis ir sugaištą laiką, stengsimės ir toliau kelti šį neparankų klausimą. Juk negalime leisti, kad pasiryžę bendradarbiauti su teisėsauga asmenys, būtų už tai nusikaltėlių ir jų parankinių baudžiami.

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE JAV ambasados iniciatyvos Lietuvoje prieš prekybą žmonėmis
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...