,,Prekyba žmonėmis. Kas tai?“ ("policija.lt" 2015-03-16)

 Prekyba žmonėmis šiandieninėje visuomenėje dažniausiai yra įvardinama kaip moderni vergovės forma. Ši nusikalstama veikla įgauna vis naujas formas (seksualinis išnaudojimas, priverstinis darbas ar elgetavimas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, fiktyvios santuokos, nepilnamečių gabenimas į užsienį nusikalstamoms veikos atlikti ir kt.).

     „Prekyba žmonėmis – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimą".
 
          Kas, kaip ir kodėl dažniausiai patenka į prekybos žmonėmis tinklą bei kokios yra pagalbos nukentėjusiesiems suteikimo galimybės buvo kalbėta Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio rajono policijos komisariato darbuotojams vykusių mokymų „ Prekybos žmonėmis šiandieninė situacija: teisiniai aspektai ir pagalbos nukentėjusiems teikimas“ metu.
 
         Mokymus organizavo Lietuvos Caritas. Susirinkusius, mokymų pradžioje sveikino Joniškio rajono policijos komisariato viršininkas Gintautas Narušis ir mokymuose dalyvavęs Šiaulių apskrities policijos kapelionas Tomas Reinys.
 
      Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus vyriausiasis tyrėjas Saulius Skeiverys supažindino su prekybos žmonėmis statistika, nusikaltėlių naudojama strategija, ikiteisminio tyrimo problematika. Lietuvos Caritas socialinė darbuotoja Marytė Puidokienė kalbėjo apie tarpžinybinį bendradarbiavimą identifikuojant nusikaltimą ir teikiant pagalbą nukentėjusiems, o Lietuvos Caritas atstovė Vaida Gailiūtė pristatė prekybos žmonėmis atvejus, nukentėjusiojo bendravimą su teisėsauga.
 
Publikuota 2015m. kovo 3d. http://www.siauliu.policija.lt

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...